Criminaliteit gedaald, maar niet overal

PROVINCIE UTRECHT - De criminaliteit in de regio Midden-Nederland is vorig jaar met 7 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers die donderdag zijn gepresenteerd. Het aantal woninginbraken neemt landelijk af, maar de overlast van hangjongeren wordt steeds meer.
Amersfoort kan tevreden terugkijken op het jaar 2014. De totale criminaliteit in de tweede stad van onze provincie daalde met 11 procent. Vooral het aantal woninginbraken nam af. Toch werden er nog ruim 823 inbraken gepleegd, meer dan 2 per dag.
Burgemeester Bolsius zegt dat de afname komt omdat er afgelopen jaar veel aandacht is gegeven aan preventie. "We geven ook steeds meer aandacht aan mensen die mijn en dein niet uit elkaar kunnen houden, om het zo te zeggen."
Buurgemeente Soest doet het, met name op het gebied van woninginbraken, een stuk slechter. De totale criminaliteit daar steeg met 2 procent. Bert Palman van het Bewonersteam Soest-Zuid maakt zich daar grote zorgen over, ondanks dat buurtpreventie en voorlichting is. "Dus er gebeurt best wat aan, maar het heeft niet geholpen."
AMERSFOORT:
In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Amersfoort met 11% gedaald ten opzichte van 2013. In de
eerste vier maanden was er nog een stijging te zien van 6%. In de laatste vier maanden was er een
daling van 24%. De daling van 11% is sterker dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-7%) Grootste dalers zijn woninginbraken (-29%), autokraken (-27%), zakkenrollen (-45%).
NIEUWEGEIN:
In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Nieuwegein met -7% gedaald ten opzichte van 2013. Over de hele linie is er sprake van een daling, met uitzondering van de aantallen bedreiging (+16%) en mishandeling (+3%). Het aantal woninginbraken is in 2014 met -24% afgenomen ten opzichte van 2013. Ook het aantal meldingen van jongerenoverlast is flink gedaald (-16%)
STICHTSE VECHT:
De criminaliteit in Stichtse Vecht vorig jaar met 10% in vergelijking met 2013. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde van 2.967 in 2013 naar 2.665 vorig jaar. Stichtse Vecht zet daarmee de dalende trend die sinds 2013 is ingezet voort. De daling is met name het gevolg van het aantal woninginbraken dat het afgelopen jaar met 43% is gedaald.
DE RONDE VENEN:
Het totaal aantal misdrijven in de gemeente De Ronde Venen is in 2014 met 11% gedaald ten opzichte van 2013. De daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt door forse afnames van het aantal autokraken (-30%), het aantal fietsendiefstallen (-41 %) en woninginbraken (-33%). Grote stijgers zijn vernielingen (+42%) en meldingen jongerenoverlast (+26%).
ZEIST:
In 2014 is het totaal aantal meldingen van misdrijven in Zeist opnieuw gedaald met 2% ten opzichte van 2013. De daling komt doordat er minder werd ingebroken in woningen: 355 keer in 2014 tegen 408 keer in 2013 (-13%). Het aantal autokraken daarentegen steeg in 2014 met 24%, met een piek in het voorjaar. Ook kwamen er meer meldingen binnen van jongerenoverlast.
OUDEWATER:
In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Oudewater met -23% gedaald ten opzichte van 2013. De daling was het grootst bij vernielingen (-44%) en geweldszaken (-17%). Het aantal bedrijfsinbraken lag in 2014 14% hoger dan het jaar ervoor. De jongerenoverlast nam met 10% toe. Omdat de criminaliteit in Oudewater in absolute cijfers erg laag is, kunnen er grote procentuele verschillen zijn.
SOEST:
In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Soest met +2% licht gestegen ten opzichte van 2013. In het totaal werd er 1932 keer aangifte gedaan in 2014. In 2013 werden er 43 minder aangiftes gedaan (1889 aangiftes). De stijging wordt in belangrijke mate bepaald door het stijgen van het aantal woninginbraken (+39%).
VEENENDAAL:
In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Veenendaal met -14% gedaald ten opzichte van 2013. Deze dalende ontwikkeling is vooral terug te zien op het gebied van woninginbraken (-32%), autokraak (-16%), zakkenrollen (-49%) en bedrijfsinbraken (-27%). Het aantal meldingen van jongerenoverlast nam toe met 16%.
WOUDENBERG:
De criminaliteitscijfers over 2014 laten voor Woudenberg een lichte stijging van 4% zien ten opzichte van 2013. Zo is het aantal autokraken (+41%) en winkeldiefstallen (+57%) gestegen. Ook steeeg het aantal zaken van huishoudelijk geweld van 5 naar 9, een toename van 80%. Het aantal fietsendiefstallen, meldingen van jongenoverlast en vernielingen in het dorp zijn gedaald. Omdat de criminaliteit in Woudenberg in absolute cijfers erg laag is, kunnen er grote procentuele verschillen zijn.
Utrecht en enkele andere gemeenten maken de cijfers pas later bekend.

Meer woninginbraken in Soest, minder in Amersfoort

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.