Gemeenten in gesprek met Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

WOERDEN - Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden moet ook in de toekomst een belangrijke functie houden voor de omliggende gemeenten. Dat is de uitkomst van het overleg dat de Oudewaterse wethouder Ad de Regt voerde met de Raad van Bestuur.
Hij sprak met de ziekenhuistop namens de gemeenten uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis: De Ronde Venen, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Stichtse Vecht, Nieuwkoop en Oudewater.

FUSIE

Het is de bedoeling dat het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis gaat fuseren met het Sint Antonius Ziekenhuis. Daardoor zou alleen de polikliniek overblijven. De cliëntenraad kwam in december met een alternatief scenario. Daarin staat dat de spoedeisende hulp, de klinische zorg en de afdeling verloskunde behouden blijven.

PLANNEN

De betrokken gemeenten en de Raad van Bestuur hebben afgesproken dat ze plannen gaan maken en vastleggen om de belangrijke zorgfunctie voor de regio te behouden. Zo kijken de gemeenten bijvoorbeeld wat nodig is voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook willen ze goede vervoersmogelijkheden van en naar de medische voorzieningen.
Half februari zitten de partijen weer aan tafel. De Regt is blij met het tot nu toe behaalde resultaat. "Het is goed dat de Raad van Bestuur en de gemeenten samen optrekken. Dat is in het belang van al onze inwoners die aangewezen zijn op de zorg van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.