"Inzage frauderapport Me Care"

NIEUWEGEIN - De Verenigde Senioren Partij (VSP) in Nieuwegein wil dat het gemeentebestuur inzage geeft in interne rapporten over mogelijke pgb- en uitkeringsfraude door zorginstelling Me Care. Raadslid Ton de Mol vindt het zeer ernstig dat het college kennelijk al een tijd op de hoogte is van de zaak en de raad niet.
Vrijdag bleek dat de fraude bij Me Care waarschijnlijk nog groter is dan gedacht. Volgens justitie werd niet alleen gesjoemeld met persoongebonden budgetten, maar ook met bijstandsuitkeringen van cliënten. Mensen konden zich inschrijven op adressen waar panden van de stichting Me Care gevestigd waren om zo een uitkering te krijgen, maar volgens verschillende bronnen woonde er vervolgens niemand.

PGB

Me Care zou verslaafden en probleemjongeren onder hebben gebracht in huurpanden in Nieuwegein. Namens hen werden persoonsgebonden budgetten (pgb) aangevraagd. Dat geld is waarschijnlijk niet aan zorg besteed. Het Openbaar Ministerie en het Agis Zorgkantoor vermoeden dat Me Care voor miljoenen heeft gefraudeerd.
De Mol van VSP: "De bewering in de media dat wij als gemeenteraad door het college niet op de hoogte zouden zijn gebracht van dit rapport ervaar ik in bestuurlijk en maatschappelijk opzicht als zeer ernstig. Ik verzoek het college dan ook om hier op korte termijn publiekelijk afstand van te nemen."

INZAGE

"Ik verzoek het college de rapportages en meldingen zo spoedig mogelijk aan de leden van de gemeenteraad ter beschikking/ inzage te stellen. Het belang van openbaarmaking en transparantie is gezien de gevoelige materie in deze zaak groot. De VSP en overige leden van de gemeenteraad worden hierdoor in staat gesteld een zorgvuldige analyse te maken. Om de persoonlijke levenssfeer van personen op aanvaardbare wijze te respecteren kunt u bij openbaarmaking persoonsgegevens en/of ander gegevens die herleidbaar zijn naar personen anonimiseren", schrijft De Mol.

CDA

Ook het CDA wil opheldering. "Juist iets als bijstandsfraude ligt maatschappelijk heel gevoelig", zegt fractievoorzitter Roelof de Wild. "Het is belastinggeld dat bij inwoners terecht moet komen die daar aanspraak op maken. Als daar fraude bij om de hoek komt kijken, legt dat ook een bom onder die solidariteit."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.