Veel invloed Utrechtse gemeenten bij komst windmolens

PROVINCIE UTRECHT - Utrechtse gemeenten hebben opvallend veel invloed als het gaat om de plaatsing van windmolens. Dat blijkt uit een inventarisatie van de regionale omroepen en de NOS. In andere provincies zijn er geregeld conflicten tussen de provincie en gemeenten over de komst van windmolens. In Utrecht wil de provincie alleen windmolens plaatsen als een gemeente daarmee akkoord is.
Of Utrechtse gemeenten de invloed blijven houden, hangt van de verkiezingen af. Het Rijk wil dat de provincie Utrecht 65 megawatt aan windenergie levert in 2020 en veel Utrechtse partijen willen zich daaraan houden.
D66 geeft aan de taakstelling te willen halen, maar ziet in onze regio meer mogelijkheden voor zonne-energie. VVD is geen voorstander van windmolens, maar vindt dat de turbines neergezet mogen worden als er draagvlak voor is in de betreffende gemeente. De PVV en 50PLUS willen absoluut geen nieuwe windmolens in de provincie Utrecht.
CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA geven aan dat omwonenden meer bij de komst van windmolens betrokken moeten worden. Ook zouden die meer moeten profiteren van de windmolens. De partijen hopen dat daardoor het draagvlak onder omwonenden toeneemt.

CONFLICTEN

De plaatsing van windmolens in de provincie heeft tot nu toe enkele keren tot een conflict geleid, maar dan vooral tussen gemeenten en bewoners. Provinciale Staten zette in november vorig jaar een streep door het plan voor windmolens op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. Eerder stemde het college van B&W al tegen omdat er onvoldoende draagvlak was bij omwonenden.
In Houten kwam de turbines er wel. In 2011 veegde de Raad van State de laatste bezwaren tegen de drie omstreden turbines van tafel. Een grote meerderheid in de gemeente Houten was tegen de komst van de windmolens, toch gaf de gemeente groen licht voor de bouw van het windmolenpark.
Inwoners van Hagestein in de gemeente Vianen protesteerden ook tegen de komst van drie windmolens, maar zonder succes. De gemeente zegde de bouwvergunning voor de windturbines toe. Een rechtszaak over de komst van de turbines loopt nog.
Om de taakstelling van 65 megawatt te halen moeten er nog zo'n 15 windmolens in Utrecht worden neergezet. De provincie levert dan 1 procent van de windenergie in heel Nederland. Nu wordt daar minder dan de helft van behaald. In 2020 verwacht de provincie aan de taakstelling te kunnen voldoen.
STANDPUNTEN OP EEN RIJ:
* 50plus: Tegen komst windmolens; meer investeren in zonne-energie.
* PVV: Tegen komst windmolens. Bestaande windmolens 's nachts uit.
* SGP: Alleen windmolens in gebieden waar geen mensen wonen, bijvoorbeeld op zee.
* CDA: Meer windmolens en meer zonne-energie; omwonenden laten meeprofiteren.
* CU: Voor komst windmolens.
* GroenLinks: Meer windenergie dan afgesproken met Rijk; omwonenden laten meeprofiteren.
* PvdA: Houden aan afspraken met Rijk; omwonenden laten meeprofiteren.
* SP: Alleen windmolens op plekken waar draagvlak is; omwonenden laten meeprofiteren.
* D66: Houden aan afspraken met Rijk; meer investeren in zonne-energie.
* PvdD: Windmolens mogen komen zolang dieren/natuur er geen last van hebben.
* VVD: Tegen komst windmolens; gemeentelijk draagvlak is leidend.
* Jezus Leeft: Hoge subsidies op windmolens.
* Vrijzinnige partij: Investeren in 'nieuwe rendabele energiebronnen'.
* Libertarische partij: Geen enkele beperking of stimulering van energievormen door de overheid; alles overlaten aan de markt.
* Provincie@inwonersbelangen: Tegen komst windmolens; meer investeren in zonne-energie, waterstofgaspunten en biomassa.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.