Huisvesten asielzoekers groot probleem in regio Amersfoort

AMERSFOORT - Gemeenten in de regio Amersfoort voorzien grote problemen bij het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Er moeten dit jaar twee keer zoveel zogenoemde vergunninghouders geplaatst worden als in 2014. Gemeenten en woningcorporaties vrezen dat dit ten koste gaat van mensen die al lange tijd op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.
Als asielzoekers die in een opvangcentrum wonen een verblijfsvergunning krijgen, gaan ze op zoek naar eigen woonruimte. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst asielzoekers toe aan gemeenten. Zij moeten hen passende woonruimte aanbieden. Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gehuisvest moeten worden. Veel gemeenten in de regio Amersfoort kampten al met een achterstand. Voor sommige betekent de verdubbeling dat de helft van het aantal vrijkomende sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan vergunninghouders.
Amersfoort, Barneveld, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg hebben de provincie Utrecht om financiële steun gevraagd bij het vinden van oplossingen. Zij doen dit samen met de Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Vallei. Ook komt er een lobby richting het Rijk. Oplossingen waar de gemeenten aan denken zijn: huurcontracten voor starters versoepelen, gebouwen een andere functie geven en meerdere alleenstaanden te huisvesten in sociale huurwoningen.
"Uiteraard hebben de gemeenten begrip voor het principe van de taakstelling en de daarbij horende verdeelsleutel over gemeenten. Regio Amersfoort wil zich dan ook volledig inzetten voor het realiseren van die taakstelling. Dit vraagt wel om creatieve oplossingen. Hierbij hebben wij de provincie en het Rijk nodig", zegt burgemeester Titia Cnossen van Woudenberg als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.