Nieuw coalitieakkoord Baarn: Niet meer uitgeven dan er binnenkomt

BAARN - De nieuwe collegepartijen van Baarn hebben een coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat onder meer hoe de komende drie jaar de hete hangijzers in de politiek worden aangepakt.
De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP wil de crisis van de afgelopen weken achter zich laten. Het vorige college viel, toen D66 niet meer wilde samenwerken met de Baarnse Onafhankelijke Partij. De BOP, die vorig jaar nog als grootste partij uit de verkiezingen kwam, liep zware averij op. Twee van de vier raadsleden hebben de partij onlangs verlaten.
De vier partijen leveren elk een wethouder: Erwin Jansma (VVD), Theo Stroo (D66), Jan Baerends (CDA) en André van Roshum (CU-SGP), zo werd eerder deze week bekend. Ze verdelen volgens het coalitieakkoord de portefeuilles dienstverlening, sociaal domein, fysiek domein en programmaondersteuning.

LAANPLEIN

Het parkeerterrein bij de Laanstraat, waarover onder de noemer Laanplein al jaren wordt gesteggeld, wordt opnieuw ingedeeld en bestraat. De woningbouwplannen daar gaan voorlopig in de ijskast. In de Laanstraat en andere aanloopstraten naar het centrum wordt daghoreca toegestaan. De Pekingtuin krijgt een opknapbeurt en het Cantonspark wordt in oude luister hersteld.
Het gemeentebestuur wil niet meer geld uitgeven dan er binnen komt. De Onroerendzaakbelasting gaat niet verder omhoog dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Ondernemers krijgen meer ruimte om zich in Baarn te vestigen door bedrijventerreinen op te knappen en door minder administratieve lasten.

STROPERIG

Het college onderzoekt verder de mogelijkheden om een kunst- en cultuurfonds in te stellen waar de gemeente aan meebetaalt. De gemeente wil verder actiever worden in het doorzetten van plannen die mensen wel nuttig vinden maar liever niet in hun eigen omgeving zien komen. "Met inachtneming van wettelijke kaders gaan we stroperige besluitvorming en uitstel van noodzakelijke voorzieningen bestrijden", waarschuwt de coalitie in het akkoord.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.