Nieuw provinciebestuur presenteert coalitieakkoord

UTRECHT - Het nieuwe Utrechtse provinciebestuur heeft donderdag het coalitieakkoord 'In Verbinding!' gepresenteerd. Er wordt de komende jaren vooral ingezet op energiebesparing, openbaar vervoer en de aanpak van leegstand.
Het college van Gedeputeerde Staten bestaat net als de vorige regeerperiode uit VVD, D66, CDA en GroenLinks. Al snel na de verkiezingen van 18 maart was duidelijk dat de partijen met elkaar verder wilden en konden.
In het nieuwe provinciebestuur zitten twee nieuwe gedeputeerden: Jacqueline Verbeek (VVD) en Pim van den Berg (D66), voormalig wethouders in respectievelijk Zeist en Amersfoort. De andere gedeputeerden zijn Mariëtte Pennarts (GroenLinks) en Bart Krol (CDA).
Vorige maand al werd bij de vorming van de coalitie aangegeven dat het provinciebeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, wordt voortgezet. Maar er zijn wat accentverschillen.

ENERGIE

De provincie zet zwaar in op energiebesparing. "Wij gaan een aanjaagrol vervullen voor de implementatie van duurzame ontwikkeling", schrijft het provinciebestuur in het akkoord. Het gaat dan onder meer om het verduurzamen van woningen en bedrijven en het vermeerderen van het aantal windmolens. Er komt onderzoek naar de mogelijkheden van zonne-energie en waterkracht-energie
Windturbines stuitten de afgelopen jaren steeds op veel verzet, maar de provincie wil het draagblak ervoor vergroten. Onder meer door bewoners in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken en door serieus te kijken naar inpassing en het voorkomen van overlast. Ook moeten inkomsten uit deze energie terecht komen bij de mensen die hinder ondervinden van de installaties, stelt de provincie. Het doel is ook om het fietsgebruik voor woon-werkverkeer in 2030 te verdubbelen ten opzichte van 2011.

OV

Er wordt ook ingezet op onderzoek naar mogelijkheden in het openbaar vervoer, zoals de verbinding van de tram van de Uithof naar het Centraal Station. Daar wordt al hard aan gewerkt, maar er wordt nu ook gekeken of die Uithoflijn op de bestaande tramlijn kan rijden richting Nieuwegein en IJsselstein. De provincie Utrecht streeft naar 'zero emissie' in het openbaar vervoer in 2028.

LEEGSTAND

De aanpak van leegstand heeft voor de provincie hoge prioriteit. Het college wil het makkelijker maken om bijvoorbeeld woningen te ontwikkelen in kantoren. Leegstand moet ook worden tegengegaan door het voorkomen van nieuw aanbod. Het gaat om alle categorieën van leegstand: kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, agrarische opstallen, (zorg)voorzieningen, scholen en kerken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.