Lopik wil motorrijders weren van Lekdijk

LOPIK - Lopik is van plan om een deel van de Lekdijk West af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In de lente en zomer is de dijk een populaire route voor motorrijders. Dit tot grote ergernis van omwonenden en recreanten. Zij klagen al jaren over geluidsoverlast en gevaarlijke situaties.
Een vorig jaar samengestelde werkgroep met bewoners heeft een analyse gemaakt van het probleem en is op zoek gegaan naar een oplossing. Het plan is nu om de Lekdijk West af te sluiten vanaf de gemeentegrens met Krimpenerwaard tot de kruising met de Zijdeweg.

ENQUETE

Op een enquête van de werkgroep is zeer veel gereageerd. Uit de resultaten kwam naar voren dat de eerder genomen maatregelen niet hebben geleid tot een verbetering. Er wordt zelfs een toename ervaren.
De respondenten hebben aangegeven dat zij de Lekdijk te smal vinden om alle verkeersstromen goed en veilig af te handelen. De politie heeft geen ruimte om te controleren op snelheid, omdat er onvoldoende geregistreerde ongevallen zijn. Het advies van de werkgroep, in combinatie met de recreatieve doelstelling van de gemeente voor dit gedeelte van de dijk, heeft geleid tot het voorgenomen verkeersbesluit.

INZAGE

Het voorgenomen verkeersbesluit ligt van 19 mei tot en met 30 juni voor inwoners ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.

Deel Lekdijk gaat dicht

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.