De Stichtse Rijnlanden heeft nieuw college

PROVINCIE UTRECHT - De nieuwe hoogheemraden, een soort wethouders voor een waterschap, voor de periode 2015 - 2019 zijn woensdagavond benoemd door het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden. Het motto voor de bestuursperiode is 'Leven met water in een veilige, gezonde en prettige leefomgeving'.
Het nieuwe college richt de peilers de komende jaren op vier grote projecten:
- Holland veilig tegen overstromingen, waaronder versterking Lekdijk;
- Zoetwater voor West-Nederland;
- Gekanaliseerde Hollandsche IJssel;
- Vernieuwing rioolwaterzuivering in Utrecht.
Het college van De Stichtse Rijnlanden bestaat de komende bestuursperiode uit de hoogheemraden Guus Beugelink (Water Natuurlijk), Bernard de Jong (CDA), Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), Bert de Groot (fractie Landbouw, Natuur en Economie, geborgde zetels) en dijkgraaf Patrick Poelmann.
Hoogheemraden zijn vergelijkaar in functie met wethouders.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.