Gemeente licht bouw- en parkeerplan De Gaard toe

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft een nadere toelichting gegeven op de uitbreidingsplannen voor winkelcentrum De Gaard. Omwonenden vinden het plan veel te omvangrijk.
Onlangs werden onder druk van de buurt een paar aanpassingen gepresenteerd, maar een aantal bezorgde bewoners van Tuindorp-Oost is er niet tevreden over. Volgens hen wordt het winkelcentrum niet kleiner, terwijl dat wel gesuggereerd zou worden.
Het klopt volgens de gemeente dat het bouwplan niet kleiner is geworden. Wel is na gesprekken met de buurt de mogelijkheid tot uitbreiding beperkt, stelt het college. Oorspronkelijk kon de ontwikkelaar aanspraak maken op uitbreiding naar 4.800 m2 vloeroppervlak. Dat is nu verlaagd naar 4.064 m2.
Het college laat verder weten geen voorstander te zijn van het verkleinen van de supermarkt met maximaal 500m2. Dit heeft financiële consequenties en de gemeente wijst erop dat er tegemoet is gekomen aan de concrete bezwaren van de direct omwonenden.

PARKEREN

Uit een recent gevoerd onderzoek voor het hele gebied ten noorden van de Kapteynlaan blijkt dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor de invoering van betaald parkeren. Toch stelt het college voor om voor het parkeergebied aan de Lamerislaanzijde (tot aan de flat) tijdens de venstertijden van 6.00 uur tot 11.00 uur 's morgens toch betaald parkeren in te voeren.
Het college begrijpt dat dit voorstel vragen oproept bij bewoners, maar meent dat met deze oplossing tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren die bewoners geuit hebben over de parkeerdruk in dit gebied, veroorzaakt door 'vreemdparkeerders'. Ook over dit voorstel zal de raad zich buigen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.