Dijkleger Stichtse Rijnlanden inspecteert droge dijken

PROVINCIE UTRECHT - Het dijkleger van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleert vanaf donderdag elke dag 45 kilometer kleidijken in Utrecht op scheuren en barsten. De maatregel is nodig omdat het zo droog is dat de dijken kunnen gaan schuiven of breken.
Sinds vorige week besproeit het schap al dijken langs de Grecht, de Wierickes en de Geer. Elk waterschap heeft een dijkleger. Dat bestaat uit enkele tientallen medewerkers die gewoonlijk geen dijkinspecteur zijn. "Het gaat dan vooral om mensen die normaal bij ons op kantoor zitten, maar ook om onze muskusrattenvangers", zegt een woordvoerder van het hoogheemraadschap.
Het dijkleger wordt alleen ingezet bij calamiteiten zoals extreme droogte of hoogwater. Het team is speciaal getraind in het opmerken van mogelijke schade aan dijken en kades. Stichtse Rijnlanden zet het dijkleger vrijwel nooit in. "De laatste keer was in 2011 en dat was nog maar een klein deel van het leger", aldus de woordvoerder.
Het dijkleger gaat aan de westelijke kant van Utrecht aan de slag. Het beregenen van de droge dijken gaat ook gewoon door, zegt het waterschap.

Alien Kroeze van het hoogheemraadschap: Inzetten dijkleger komt vrijwel nooit voor

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.