Spooraanpassingen Utrecht CS tientallen miljoenen euro's duurder

UTRECHT - De verbouwing rond Utrecht Centraal loopt zeker zes maanden vertraging op en dreigt daardoor tientallen miljoenen euro's meer te gaan kosten dan de begrote 270 miljoen. Het gaat om de vernieuwing op het spoor rond het station. De werkzaamheden aan de stationshal lopen voor zover bekend op schema.
Het Financieele Dagblad baseert zich donderdag op interne documenten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en meldt de aanpak van het spoor mogelijk 100 miljoen euro duurder. De krant schrijft dat de vertraging een jaar is, maar ProRail zegt dat het gaat om zes maanden.
Uit de interne stukken blijkt dat het ministerie in april een onderzoek heeft ingesteld naar de gang van zaken. De meerkosten zitten voornamelijk in het project DoorStroomStation Utrecht (DSSU) dat ProRail in de loop van 2012 boven het hoofd is gegroeid.

SPOORVERNIEUWING

ProRail meldt aan RTV Utrecht dat er meer geld dan gepland met de spoorwerkzaamheden gemoeid is, maar dat het niet gaat om 100 miljoen euro. "We zijn bezig de sporen te vernieuwen, want in de toekomst willen we meer treinen kunnen laten rijden. Binnen dat project hebben we door allerlei factoren een lichte vertraging opgelopen en dat gaat 30 miljoen euro extra kosten", aldus een woordvoerster.
De extra kosten zitten ook in de aanscherping van de veiligheidseisen. "Dat is gebeurd na het treinongeluk bij Amsterdam. De seininrichting moet anders, maar we hebben ook een uitspraak van de Raad van State gehad over het tracebesluit op die sporen", zegt ProRail. "Daardoor is er ook vertraging ontstaan. Daardoor moet je toch anders gaan plannen. Die dingen samen zorgen voor de problematiek."

MINISTERIE

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat weten dat er direct samen met ProRail is onderzocht of de financiële overschrijding kon worden teruggebracht. "Dat blijkt het geval." Ook het ministerie meldt dat de verwachte meerkosten 30 miljoen euro en geen 100 miljoen euro zijn, zoals de krant meldt. "Het bedrag wordt gedekt uit de reeds aangebrachte risicoreservering in de investeringsruimte spoor.''
Utrecht Centraal is Nederlands grootste knooppunt van spoorwegen en ander openbaar vervoer. Alle sporen, seinen en wissels worden op de schop genomen met als doel het aantal storingen te laten afnemen en meer treinen door het station te leiden.

ROVER

Reizigersorganisatie Rover noemt het onacceptabel dat de werkzaamheden rond Utrecht Centraal een jaar langer gaan duren. Rover eist een grondig onderzoek naar de gang van zaken en wil dat het ministerie een bouwstop inlast totdat het Projectmanagement bij ProRail op orde is.
Volgens Rover kunnen zulke projecten wel degelijk binnen de gestelde termijn en het begrote bedrag worden uitgevoerd en ook zonder hinder voor de reizigers. De reizigersorganisatie noemt Rotterdam als voorbeeld. Rover heeft inmiddels een uitnoding voor een gesprek met de top van ProRail over de vertraging.

ProRail over de werkzaamheden rond Utrecht Centraal
Werkzaamheden rond Utrecht CS 30 miljoen euro duurder

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.