Steeds minder veldleeuweriken, scholeksters en grutto's in Nederland

PROVINCIE UTRECHT - Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Al jarenlang daalt de populatie, vogeldeskundigen waarschuwen dat we er in de toekomst "nog maar een paar" over hebben.
Vooral het aantal veldleeuweriken, scholeksters en grutto's daalt hard. "In 1990 waren er zo'n 80 tot 90.000 broedparen", zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. "Inmiddels zitten we onder de 40.000."
De jaarlijkse teruggang is 3 tot 5 procent, blijkt uit cijfers van het CBS en Sovon Vogelonderzoek. "Over een langere periode verdwijnt dan ruim de helft."

OORZAKEN

De Vogelbescherming wijt de de slechte ontwikkeling aan intensivering en schaalvergroting in de landbouw. Weilanden zijn steeds minder ongerept waardoor kuikens zich daardoor steeds slechter kunnen verstoppen. Bovendien is er veel grasland verloren door aanleg van woonwijken en wegen.
Van alle weidevogels nam alleen het aantal kuifeenden de afgelopen jaren fors toe.

Interview met Kees de Pater van de Vogelbescherming

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.