Eend in Hoogland dood door botulisme

HOOGLAND - In de watergang bij Het Welvaren in Hoogland is een eend aangetroffen die door botulisme is omgekomen.
De gemeente plaatst waarschuwingsborden die wijzen op de gevaren. Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor. Botulisme is een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren.
Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20 graden Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt.
Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting. Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd.
Doe dat niet zelf, maar bel de gemeente via 14 033 of het waterschap via 055 - 52 72 272. Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet, luidt het advies/
Medewerkers van de gemeente of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.