Utrecht zoekt panden voor asielzoekers

UTRECHT - Utrecht is bereid om meer asielzoekers op te vangen. De gemeente zoekt hiervoor middelgrote panden, bijvoorbeeld kantoren of zorgruimten, die snel en tijdelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor 200 tot 250 vluchtelingen per pand. Dat laat het college weten in een brief aan de raad.
"Wij vinden het belangrijk een helpende hand te bieden en een bijdrage te leveren aan de oplossing voor het urgente maatschappelijke probleem van de tijdelijke opvang van asielzoekers. Wij voelen ons daarin gesteund door een groot draagvlak in de samenleving, zeker ook in Utrecht", schrijft het college.
De gemeente kijkt niet alleen naar eigen vastgoedbezit, maar ook naar particulier bezit, zoals kantoren, maatschappelijk onroerend goed en zorgpanden. Het college gaat actief partners benaderen om de mogelijkheden in kaart te brengen. Suggesties voor locaties kunnen worden gemeld bij pmbondersteuning@utrecht.nl.
De gemeente heeft een faciliterende rol in de zoektocht. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), is verantwoordelijk voor de opvang en voert gesprekken met de aanbieders van onroerend goed.
Met het COA is afgesproken dat panden of locaties die uit de zoektocht als kansrijk naar voren komen, gezamenlijk worden beoordeeld op geschiktheid. "Wij zoeken plekken die een veilige, menswaardige omgeving voor mensen kunnen bieden. We kijken naar de mogelijke capaciteit, de ligging en omgeving van de locatie, of de bestemming het toelaat, de mogelijkheid tot omvorming en de tijdsduur waarbinnen het pand geschikt kan worden gemaakt", schrijft het college.
Inmiddels is Utrecht gestart met de instroom van 50 Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) in het asielzoekerscentrum in Oog in Al. Daarnaast is de gemeente in gesprek over de mogelijkheden om 40 AMA's met een verblijfsvergunning groepsgewijs in Utrecht te huisvesten.

Interview met wethouder Jongerius

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.