Prinsjesdag: Overzicht maatregelen voor provincie

PROVINCIE UTRECHT - De koopkracht stijgt voor 84 procent van de huishoudens, er komt geld voor innovatie en alle onderwijssectoren krijgen er geld bij. Voor de provincie Utrecht zijn keuzes te verwachten over de A12 en A27. Dat staat in de begrotingen van de ministeries die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag. Een overzicht van maatregelen die voor de provincie Utrecht van belang zijn.
- In 2016 hakt het kabinet knopen door over de Ring Utrecht en dan met name de A27/A12. Voor de A27 (Houten-Hooipolder) worden in 2016 (ontwerp) tracébesluiten genomen.
- Via het infrastructuurfonds gaat 5,8 miljard euro naar spoorwegen, wegen en vaarwegen. Ruim de helft is voor beheer en onderhoud, maar ruim 2,6 miljard kan naar nieuwe investeringen, zoals de A17/A12.
- Het budget voor de OV-terminal bij Utrecht Centraal is opgehoogd met 53,2 miljoen euro omdat het project twee jaar langer gaat duren en omdat er vertraging is opgelopen. Ook het budget voor de verlegging van de sporen eronder is met 29 miljoen euro opgehoogd. Het blijkt veel lastiger om de sporen te verlengen dan verwacht.
- Voor de Valleilijn komt extra geld zodat treinen harder kunnen en daardoor beter op tijd kunnen rijden.
- De stalen boogbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal worden gerenoveerd.
- Het ministerie wil ook een schoner, zuiniger en stiller Nederlands wagenpark. Verder moet het stadsvervoer slimmer worden georganiseerd.
- Komend jaar komt het grootste deel uit het Nationaal Onderwijsakkoord vrij: 292 miljoen euro. Met dat geld moet het
onderwijs beter worden gemaakt.
- Jongeren krijgen toelatingsrecht op mbo-scholen, zodat die ze niet meer kunnen weigeren.
- De Mediawet wordt ook in 2016 gewijzigd. Het omroepbestel wordt ook toegankelijk gemaakt voor andere makers dan alleen omroepen. Ook wordt daarin een andere de positie van de regionale omroep uitgewerkt.
- Vernieuwende ondernemers krijgen meer ruimte en geld zodat ze nieuwe diensten en producten sneller kunnen ontwikkelen en uitbrengen.
- Het kabinet trekt komend jaar 140 miljoen euro extra uit voor het verbeteren van de zorg in de verpleeghuizen. De jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro.
- Voor bouwers en beleggers wordt het aantrekkelijker om in de vrije huurmarkt te investeren, waardoor er meer huurhuizen komen. Ook komen er meer soorten tijdelijke huurcontracten.
- Het kabinet maakt 100 miljoen extra vrij voor werkplekken voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt, mensen met een arbeidsbeperking. In totaal moeten er 30.000 'beschutte' werkplekken komen. Het geld gaat naar de gemeenten en is bedoeld voor de komende vijf jaar.
- Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking betaalt het eerste jaar opvang van asielzoekers in ons land.
- Er is 7 miljoen euro uitgetrokken om de aanbevelingen uit te voeren van de commissie-Hoekstra, die onderzocht wat er allemaal misging rondom de moord op oud-minister Els Borst.
- Consumenten kunnen makkelijker lokaal duurzame energie opwekken en zo bijna 200 euro per jaar besparen op de energierekening.
- Geld van het opgeheven Bestuur Regio Utrecht (BRU) gaat naar de provincie.
- De kantoren van de Koninklijke Marechaussee in Utrecht en Baarn gaan dicht.
- Het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht krijgt extra geld.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.