Bunnik wil bestemmingsplan voor snippergroen wijzigen

BUNNIK - De gemeente Bunnik wil het bestemmingsplan van onder meer het Eikenpad wijzigen, anders kunnen kopers van snippergroen de stukjes grond niet toevoegen aan hun tuin. Over de verkoop is veel commotie in het dorp en tegenstanders van de verkoop dreigen met juridische stappen.
De gemeente heeft grond rondom het Eikenpad verkocht aan bewoners van de Gildenring zodat ze hun tuin kunnen uitbreiden. De overburen willen dat het groen openbaar blijft en dat leidde tot ruzie in het dorp.
De tegenstanders van de verkoop wezen de gemeente erop dat er een bestemmingsplanwijziging nodig is en daar gaat het gemeentebestuur nu mee aan de slag. Door de wijziging krijgen dorpsbewoners inspraak. Ook moet de gemeenteraad instemmen. Twee coalitiepartijen zeiden eerder tegen RTV Utrecht dat ze tegen de verkoop van de grond zijn.
Het college van B en W wil nog dit jaar een gewijzigd bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. Daarin moet duidelijk worden welke openbare groenstukken gebruikt kunnen worden als tuin. Pas na de herziening mag de grond door bewoners gebruikt worden als tuin.