"Utrecht wordt stad met minste werklozen"

UTRECHT - Utrecht wil de stad worden met de minste werklozen in Nederland. Dat staat in de progammabegroting van 2016, die het college maandagochtend aan de raad heeft gepresenteerd. Nu staat Utrecht nog op plek zes van de tweeëntwintig grote steden.
Het aantal bijstandsuitkeringen stijgt nog steeds, maar het college werkt aan nieuwe werkgelegenheid. In het Utrecht Science Park en in de toeristische sector kunnen volgens het college nog banen worden gecreëerd. Starters en mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt komen worden gesteund.

SNELSTGROEIEND

Het aantal inwoners stijgt het snelst in Utrecht in vergelijking met andere regio's in Nederland. Het college wil duurzaam gaan bouwen, zuinig omgaan met energie en een groene leefomgeving creëren. In 2016 wordt gestart met de bouw van 3300 nieuwe woningen in de stad.
Meer inwoners betekent ook meer fietsen; in 2016 wordt het eerste deel van de grootste fietsenstalling van de wereld geopend met plek voor 12500 fietsen.

GEZOND

Het college is wel voorzichtig met het uitgeven van geld, maar stelt dat de stad er financieel goed voor staat. De onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstofheffing, rioolheffing en andere belastingen worden alleen met de inflatie verhoogd.
De komende maanden wordt in de raad gediscussieerd over de programmabegroting. 12 november vindt het slotdebat plaats.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.