Zeven vragen en antwoorden over vluchtelingenopvang Woerden

WOERDEN - Woerden is bereid om vluchtelingen op te vangen. Zeven vragen en antwoorden hierover.
1. Wanneer komen er vluchtelingen naar Woerden?
Het is niet zeker of er daadwerkelijk vluchtelingen met spoed opgevangen moeten worden in Woerden. De nood is hoog en het COA komt ruimte te kort. Dagelijks kijkt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) naar de noodzaak en de mogelijkheden. Zij moeten elke avond weer genoeg bedden hebben gevonden voor iedereen.
Daarom is er een oproep gedaan aan gemeenten in Nederland om te helpen. Gevraagd is om crisisopvanglocaties beschikbaar te stellen voor vluchtelingen, die na binnenkomst in Nederland opgevangen dienen te worden. Het COA heeft nog geen concreet verzoek ingediend om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in Woerden.
2. Wat doet de gemeente Woerden?
De gemeente is druk met voorbereiden en werkt aan een oplossing voor de korte, midden en lange termijn. Voor noodopvang heeft de gemeente ingestemd met de mogelijkheid om crisislocatie sporthal Snellerpoort ter beschikking te stellen aan het COA. Het COA heeft de locatie nog niet ingezet.
3. Is Sporthal Snellerpoort de beste locatie?
Dat is aan de raad en het college. Gevraagd is door het COA de crisislocatie beschikbaar te stellen. De gemeente heeft aan die vraag voldaan. De gemeente is zich bewust dat de locatie in een gebied met veel scholen, kinderopvang en een sport locatie staat. De gemeenteraad komt donderdag bijeen om hierover te praten.
4. Komen er nog andere locaties voor vluchtelingen in Woerden?
De kans is groot dat er meer locaties voor vluchtelingen en/of statushouders komen in Woerden. Dit omdat de groei van vluchtelingen groot is. Echter is hier nog geen besluit over genomen.
5. Wat gebeurt er met vluchtelingen die Snellerpoort verlaten?
Na 72 uur gaan vluchtelingen naar een asielzoekerscentrum. Door de drukte worden in Nederland locaties op recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties waarvan de exploitatie deels door de verhurende eigenaar wordt gevoerd gerealiseerd.
Deze locaties zouden voor de duur van één tot twee jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 800+ bewoners moeten bestaan. In Woerden is er geen asielzoekerscentrum en geen tijdelijke locatie die bij dit deel van het vluchtelingen traject hoort. Woerden kijkt wel naar mogelijkheden. Zie de video hierboven.
6. Heeft dit invloed op de woningmarkt in Woerden?
Ja, ongetwijfeld. Elke dag melden zich veel vluchtelingen. Zij doen een aanvraag voor een verblijfsstatus. Statushouders worden in Nederland evenredig verdeeld over gemeenten, nagelang het aantal inwoners.
Nu het absoluut aantal in Nederland stijgt, zal de komende maanden en jaren ook het aantal statushouders die recht hebben op een woning toenemen. Woerden groeit waarschijnlijk van een aantal van +/- 90 naar 250 mensen. Met welk aantal in 2016 rekening gehouden moet worden, wordt binnenkort duidelijk. Op 21 september 2015 bespreken de wethouder en burgemeester dit, op 25 september 2015 zal de gemeenteraad geïnformeerd worden.
7. Maar er zijn weinig woningen beschikbaar, zijn er andere oplossingen?
Veel politieke partijen en ook de gemeente kijken naar dit probleem. Ze zijn het eens dat het aantal vluchtelingen de Woerdense samenwerking niet mag ontwrichten. Gekeken wordt naar tijdelijke woonruimte in kantoorpanden.
Dit zou ook kunnen in 'prefab units' en 'porto cabins'. Ervaring leert dat het beter is om mensen te spreiden over de gemeente. Dan worden ze eenvoudiger opgenomen in de maatschappij en werkt het voor iedereen beter.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.