Plannen voor nieuwe coffeeshops in Utrecht

UTRECHT - De gemeente Utrecht wil ruimte bieden aan twee nieuwe coffeeshops: een in de Vlampijpstraat en een aan de Laan van Nieuw Guinea.
In het gemeentelijke coffeeshopbeleid is plaats voor zeventien verkooppunten. Op dit moment zijn er tien, waarvan er een is gesloten. Twee plekken zijn al gereserveerd. Een voor de spreidingspilot 'De binnenstad voorbij' en een voor de social cannabis club. De gemeente verwacht dat de resterende vijf plekken onder de huidige voorwaarden niet volledig kunnen worden gerealiseerd.

ILLEGALE HANDEL

Het stadsbestuur vreest dat het huidige geringe aanbod aan coffeeshops leidt tot illegale (straat)handel, meer (verkeers)overlast bij bestaande zaken en tot zaken met een zeer grote omzet.
Het college wil de mogelijkheden buiten de binnenstad en woonwijken verruimen door coffeeshops ook mogelijk te maken in panden die nu geen horecabestemming hebben, zoals op bedrijventerreinen en aan de rand van de stad.

VLAMPIJPSTRAAT

De gemeente wil meewerken aan aanvraag van een ondernemer voor een coffeeshop in de Vlampijpstraat, op braakliggende gemeentegrond op het bedrijventerrein Cartesiusweg.
Deze plek past volgens het college binnen de verruimde mogelijkheden. Daarnaast is de bereikbaarheid in orde en is er voldoende eigen parkeergelegenheid, stelt de gemeente. De buurt heeft een wijkbericht ontvangen en op 28 september volgt een informatiebijeenkomst over deze coffeeshop. Bewoners kunnen nog bezwaar maken.

LAAN VAN NIEUW GUINEA

Tot 2007 zat er al een coffeeshop aan de Laan van Nieuw Guinea in de wijk Lombok. Destijds werd een nieuwe aanvraag om procedurele redenen afgewezen. Inmiddels voldoet de locatie aan de huidige criteria, stelt het stadsbestuur. "De Laan van Nieuw Guinea is een doorgaande weg, wat voor minder overlast zal zorgen dan parkeren in een woonstraat", aldus burgemeester en wethouders.
De buurt heeft een wijkbericht ontvangen en op 8 oktober volgt een informatiebijeenkomst over deze coffeeshop. Ook hier kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.