Uitleg termen vluchtelingencrisis

PROVINCIE UTRECHT - Als het gaat over de vluchtelingencrisis in Nederland, worden er regelmatig termen gebruikt zoals 'vreemdeling', 'asielzoeker' of 'statushouder'. Maar wat betekenen die woorden precies? RTV Utrecht zocht het uit en maakte een overzicht.
Niet iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland vlucht en asiel aanvraagt, maakt kans op een verblijfsvergunning. De Immigratie- en Naturalisatiedienst maakt onderscheid tussen verschillende soorten asielzoekers en vluchtelingen.

VREEMDELING

Een vreemdeling is iemand zonder de Nederlandse nationaliteit.

ASIELZOEKER

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en die in Nederland een asielaanvraag heeft ingediend.

VLUCHTELING

Een vluchteling is een asielzoeker die, volgens de IND, terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat de overheid hem of haar bedreigt of omdat er oorlog is. Hij of zij krijgt in zo'n geval een asielvergunning en mag (tijdelijk) in Nederland blijven.

STATUSHOUDER

Als een vluchteling asiel heeft aangevraagd en dit is goedgekeurd door de IND, wordt hij of zij ook wel een statushouder genoemd. Dit is dus een asielzoeker met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

ILLEGALEN

De term 'illegalen' wordt niet door het IND gebruikt maar duikt af en toe op in het debat over vluchtelingen en verwijst naar iemand die niet (of niet meer) een geldige verblijfsvergunning heeft en die dus niet in Nederland mag verblijven. Sommige mensen vinden deze term niet-correct omdat deze ontmenselijkend zou werken. De kritiek op het gebruik van de term komt ook terug in slogans als 'Geen mens is illegaal'.

NEDERLANDER

Als iemand 5 jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en goed is geïntegreerd (oftewel: Nederlands spreekt en een beetje thuis is in de Nederlandse samenleving) dan kan hij of zij de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Als dat lukt, dan krijgt deze persoon een Nederlands paspoort.

VREEMDELINGEN

In Nederland wonen ook buitenlanders die niet de Nederlandse nationaliteit hebben maar die bijvoorbeeld gevraagd zijn hier te werken, of die verliefd zijn geworden op iemand die hier woont. Deze 'andere' vreemdelingen vragen geen bescherming (oftewel asiel) van de overheid aan en worden daarom geen asielzoekers genoemd. Deze mensen hebben wel een vergunning nodig om hier te wonen en ook die wordt door de IND verwerkt.

ASIELPROCEDURE

In Nederland moeten asielzoekers zich eerst melden bij een aanmeldcentrum. Dit kon tot voor kort alleen in het Groningse Ter Apel, maar vanwege de grote vluchtelingenstroom zijn er nu ook centra in Amsterdam, Rotterdam en het Brabantse Budel.
In het aanmeldcentrum noteert de Vreemdelingenpolitie de gegevens van de asielzoeker, worden pasfoto's genomen en moeten (reis)documenten worden ingeleverd. Vervolgens hebben medewerkers van de IND enkele gesprekken met de asielzoeker om te zien waarom hij of zij asiel aanvraagt.
Als de IND beslist dat een asielzoeker terecht naar Nederland is gevlucht, dan krijgt hij of zij een verblijfsvergunning voor een bepaalde tijd. Meestal is dit 5 jaar. Als die vergunning is verlopen, dan bekijkt de IND of de asielzoeker nog steeds bescherming nodig heeft. Als dit zo is, dan krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en mag hij of zij, in principe, de rest van zijn of haar leven hier blijven wonen.
Als de IND vindt dat iemand niet hoeft te vrezen voor zijn of haar leven, of bijvoorbeeld naar Nederland is gekomen om geld te verdienen, dan wordt de asielaanvraag afgewezen. De asielzoeker moet dan Nederland verlaten.
Tegen die beslissing kan bezwaar worden aangetekend en tijdens die procedure mag de asielzoeker vaak in Nederland blijven. Als de rechter vindt dat de IND correct heeft gehandeld, moet de asielzoeker weg uit Nederland. De asielzoeker krijgt hier 4 weken voor, anders kan hij worden vastgezet en gedwongen om weg te gaan.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.