Tientallen vuurwerkvrije zones in provincie Utrecht

UTRECHT - Zeven gemeenten in de provincie Utrecht stellen vuurwerkvrije zones in tijdens Oud en Nieuw. Dat blijkt uit een rondgang langs de 26 regiogemeenten. De stad Utrecht heeft geen vuurwerkvrije, maar 'vuurwerkluwe' zones.
Woudenberg heeft de meeste vuurwerkvrije zones. De gemeente heeft hiervoor de omgeving van verzorgingshuizen, publieksevenementen, scholen, tankstations, kerken, begraafplaatsen aangewezen. Binnen een straal van honderd meter mag hier geen vuurwerk afgestoken worden.
"Wij willen onze inwoners bewust maken van hun verantwoordelijkheid als het gaat om het afsteken van vuurwerk", laat de gemeente weten. "Bij het bepalen van de plekken is gekeken naar brandveiligheid en het bewaren van orde en rust in de samenleving." Er wordt in Woudenberg niet extra geïnvesteerd in handhaving.

ZEIST

Ook Zeist laat zich niet onbetuigd. De gemeente stelt op basis van onderzoek onder duizend inwoners vijf vuurwerkvrije zones in: bij het Walkartpark, het Diakonessenziekenhuis, het gebied rond het AZC, de zone Belcour-Emmaplein-Markt en kinderboerderij De Brink. Er wordt niet gehandhaafd in Zeist. Het gaat volgens de gemeente om een verzoek aan de inwoners.

UTRECHT

De stad Utrecht heeft gepeild bij zorginstellingen en dierenverblijfplaatsen. Aan de hand daarvan worden 'vuurwerkluwe' zones ingesteld. Bedoeling is om in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling vuurwerk te weren en tijdens de jaarwisseling mensen te bewegen op een andere plek vuurwerk af te steken.
De zorginstellingen hebben de beschikking over een speciaal tijdelijk telefoonnummer waarmee zij direct contact krijgen met de meldkamer. De gemeente zegt op drie locaties te experimenteren met 'nudging', een Engelse term voor het beïnvloeden van gedrag door een zetje in de goede richting te geven.

AMERSFOORT

In Amersfoort is de directe omgeving van het Meander Medisch Centrum vuurwerk vrij tussen 18.00 en 02.00. Er wordt extra handhavingscapaciteit ingezet.
Amersfoort houdt dit jaar een proef met een vuurwerkdetectiesysteem. Dit is een akoestisch systeem dat snel en nauwkeurig inzichtelijk maakt waar vuurwerk afgestoken wordt. Via een app zijn deze gegevens voor handhavers beschikbaar.
Verder zijn in Amersfoort de regels voor carbidschieten aangescherpt en wordt ingezet op extra communicatie in de wijken Nieuwland en Vathorst. Uit deze wijken zijn vorig jaar de meeste klachten ingediend bij het meldpunt vuurwerkoverlast.

STICHTSE VECHT

De gemeente Stichtse Vecht heeft de kinderboerderijen De Vechtse Hoeve en Otterspoor in Maarssen aangewezen als vuurwerkvrije zones om de overlast voor de dieren zoveel mogelijk te beperken. Inwoners kunnen nog reacties indienen. Daarna volgt een definitief besluit van het college.
Op Oudejaarsdag is er in de gemeente extra toezicht in de openbare ruimte door BOA's en toezichthouders. Daarnaast worden prullenbakken, kleding- en papiercontainers een aantal dagen voorafgaand aan de jaarwisseling afgesloten.

SOEST

Soest houdt dit jaar een pilot. De omgeving van de Dalweg, Graanakker, het nabijgelegen fietspad (omgeving Molenschot), de Ereprijsstraat en de Smitsweg gelden als vuurwerkvrije zones. Deze locaties zijn ingesteld op verzoek van de gemeenteraad en kwamen ook naar voren uit een enquête onder inwoners.

EEMNES

Eemnes heeft vuurwerkvrije zones ingesteld voor de winkelgebieden de Minnehof en Torenzicht, de gebieden rondom de ouderencomplexen De Bongerd, De Raadsvore en Ploegvore en alle hondenuitlaatveldjes. In een straal van 100 meter rond deze locaties is het afsteken van vuurwerk verboden, met uitzondering van de Braadkamp. De gemeente plaatst speciale borden bij de vuurwerkvrije zones.

NIEUWEGEIN

Nieuwegein werkt al langer met vuurwerkvrije zones, onder meer bij verzorgingshuizen en City Plaza.

Tientallen vuurwerkvrije zones in provincie Utrecht

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.