RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

"Verkeersindeling steden moet rigoureus veranderen"

UTRECHT - De klassieke verkeersindeling met rijbanen, fietspaden en trottoirs voldoet niet meer in de stad van tegenwoordig. Dat staat in het rapport 'Verkeer in de stad' dat de ANWB heeft laten opstellen.

Het is te druk op de wegen en fietspaden in de grote steden door de komst van e-bikes, snorscooters, bakfietsen en doordat er steeds meer fietsers zijn. De fiets is belangrijk maar krijgt te weinig plek in de stad, staat in het onderzoek. Dat zorgt voor irritatie en ongelukken. De onderzoekers bekeken hoe de ruimte in de stad voor de fiets, voetganger, auto en openbaar vervoer beter kan worden verdeeld.


ZES VOERTUIGFAMILIES

Snelheid en de omvang van voertuigen bepalen hoe een gebied het beste kan worden ingericht, stelt de ANWB. Deze twee basisprincipes zijn uitgewerkt tot een nieuwe indeling van zes voertuigfamilies, elk gekenmerkt door een maximale massa en een maximale breedte.

Het gaat om:
- voetgangers;
- Fiets-achtigen;
- Lichte motorvoertuigen zoals snorfiets, e-bakfiets, riksja, bromfiets, quad en motorfiets;
- Auto's en auto-achtigen inclusief lichte bestelbusjes;
- Vrachtauto's en 'vrachtauto-achtigen' inclusief bussen;
- Trams en ander railverkeer.

Volgens de ANWB leidt dit in de stad tot vier verschillende ontwerpen met straten waar weggebruikers zich maximaal met een snelheid van 10, 20, 30 of 50 km per uur voortbewegen.

De ANWB constateert dat voor fietsers een plek in de marge is weggelegd terwijl het aantal en de diversiteit van fietsachtige voertuigen in rap tempo groeit. Fietsers hebben meer ruimte nodig en daarvoor zijn rigoureuze keuzes nodig, stelt de bond.


VOETGANGERS

Eén van de uitkomsten uit het onderzoek is ook dat voetgangers meer aandacht moeten krijgen. Lopen wordt aantrekkelijker gemaakt door de ruimte voor voetgangers breder te maken en stoepen op te heffen. Gestalde fietsen moeten daarbij voetgangers niet hinderen.

Racefietsen en speed pedelecs (racefiets met hulpmotor) zijn welkom in de stad maar van hen mag worden verwacht dat ze hun snelheid aanpassen.

De ANWB en de betrokken ontwerpers hebben anderhalf jaar aan het nieuwe ontwerp gewerkt. Weggebruikers en een groot aantal experts zijn geraadpleegd. Er is samengewerkt met ambtenaren van Utrecht, Rotterdam en Helmond.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht