Informatieavond over klimaatverandering Lopikerwaard

LOPIK - De klimaatverandering is ook in de Lopikerwaard merkbaar. Waterschap De Stichtse Rijnlanden verwacht in de toekomst steeds meer zoetwater naar het westen van het land te moeten pompen.
De pompactie is nodig om verdroging en verzilting tegen te gaan. Dat zoete water komt uit de Lek en loopt via de Lopikerwaard naar de kanalen van de Hollandse IJssel.
Om aan die extra vraag te kunnen voldoen, zijn maatregelen nodig rond Lopik. Zo zullen watergangen verbreed moeten worden en stuwen moeten groter worden. Ook worden er mogelijk bruggen verplaatst.
Voor de bewoners van de Lopikerwaard wordt op 15 februari een informatieavond georganiseerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.