RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Eerste Kamer praat opnieuw over Mediawet

DEN HAAG - De Eerste Kamer praat vanochtend en vanavond opnieuw over de nieuwe Mediawet. Begin februari werd het debat met staatssecretaris Sander Dekker van Media daarover opgeschort omdat ze zijn toezeggingen niet duidelijk vonden of omdat ze zich er niet in konden vinden.

Dekker kreeg de tijd om de kwestie te verduidelijken en te overleggen over mogelijke tegemoetkomingen. Belangrijk punt voor de critici is een mogelijke inperking van de vrijheid die omroepen hebben om zelf de inhoud van hun programma's te bepalen.

Dekker wil minder amusement bij de publieke omroepen en meer aandacht voor informatie, cultuur en educatie. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) krijgt meer invloed. Om zijn plan door de Eerste Kamer te krijgen, heeft hij drie partijen nodig.

Sommige partijen maken zich druk om mogelijke politieke sturing bij benoemingen. Zo benoemde Dekker zijn VVD-partijgenoot Bruno Bruins als voorzitter van de raad van toezicht van de NPO. Dekker is niet van plan dat terug te draaien, meldde hij vrijdag.


REGIONALE OMROEP

De wet raakt ook de 13 regionale omroepen, waar onder meer RTV Utrecht onder valt. Die omroepen moeten samen 17 miljoen euro bezuinigen en in de Mediawet staat precies hoe dat moet gebeuren. Er wordt onder meer over fusies gesproken.

Bepaalde wijzigingen in de wet moeten op 1 januari 2017 ingaan, maar dat is volgens de regionale koepelorganisatie ROOS veel te kort dag door het voortdurende uitstel van de politiek.

Tijdens het overleg in Utrecht van afgelopen vrijdag heeft Dekker gezegd dat hij het belangrijk vindt dat de Mediawet snel wordt aangenomen, zodat de herorganisatie van de regionale omroep door kan gaan.

Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

Lees ook
Nieuwsoverzicht