RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Opnieuw harde kritiek op nieuwe Mediawet

DEN HAAG - Staatssecretaris Dekker heeft in de eerste Kamer opnieuw harde kritiek gekregen op zijn nieuwe Mediawet. De meeste partijen vroegen dinsdagmorgen meer duidelijkheid over het wetsvoorstel.

De nieuwe wet gaat behalve over de Hilversumse media ook over de dertien regionale omroepen. Toch spraken de senatoren in het debat voornamelijk over de invloed van de overheid op de NPO. De NPO gaat in de nieuwe wet de omroepen aansturen in plaats van coördineren. Veel Kamerleden vinden daarom dat de regering meer afstand moet nemen en zich niet met de benoeming van topmensen mag bemoeien. De toezeggingen die de staatssecretaris tot nu toe heeft gedaan gaan volgens sommigen niet ver genoeg.


REGIONALE OMROEPEN

Senator Joop Atsma van het CDA vraagt zich nog altijd af voor welk probleem de Mediawet een oplossing is. Ook ziet hij geen noodzaak om alle dertien regionale omroepen onder te brengen in één organisatie. Hij betwijfelt of het voordeel van één zendmachtiging in plaats van dertien wel tegen de nadelen opweegt.

Coalitiepartij PvdA, die eerder veel kritiek had, leek een draai te maken. Wel maakt senator Esther Sent zich zorgen over de onafhankelijkheid van de dertien redacties onder een centraal bestuur. Ze is bang dat de regionale redacties "tandeloos" zijn tegenover een krachtige, landelijke directie. "We zijn er niet gerust op en vragen de staatssecretaris dat hij het behoud van kwalitatief goede en onafhankelijke journalistiek in de regio zal waarborgen."


GEVAREN

Chrstine Teunissen van de Partij voor de Dieren wees Dekker op de gevaren van het voortdurend uitstellen van de nieuwe Mediawet. De regionale omroepen kunnen hun bezuinigingsplannen niet uitvoeren zolang ze nog niet onder één organisatie vallen. Er blijft zo steeds minder tijd over om de omroepen voor te bereiden op een subsidie die vanaf 1 januari volgend jaar 17 miljoen euro lager uitvalt. Teunissen diende een motie in om de regionale omroepen "niet te duperen" wanneer de wet het niet haalt.

GroenLinks deelt de zorg over de lokale en regionale journalistiek. Frits Lintmeijer, voormalig wethouder in Utrecht, wil dat staatssecretaris Dekker de regionale omroepen meer zekerheid geeft over de kosten die een vertraging met zich meebrengt. Hij vindt dat Dekker die voor zijn rekening moet nemen. Ook wil Lintmeijer dat de regionale omroepjournalisten zelfstandig blijven werken. "We willen graag een toezegging dat in het wetsvoorstel dat later dit jaar nog komt de onafhankelijkheid van de redacties geregeld wordt, bijvoorbeeld door het wettelijk vastleggen van het instellen van een redactiestatuut."


OMROEPEN VERDER ONTMANTELEN

Arda Gerkens van de SP wees op een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarin staat dat lagere overheden en burgers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en daarom goed geïnformeerd moeten zijn. Tegelijkertijd staat de regionale nieuwsvoorziening onder druk.

Gerkens: "Hoe kan het zijn dat het SCP dit als een zorgelijke ontwikkeling ziet en wij hier vandaag op het punt staan de regionale en lokale omroepen nog verder te ontmantelen, of te onthanden?"


ACHTERKAMERTJES

De staatssecretaris kreeg dinsdagmorgen van meerdere partijen het verwijt dat hij de omstreden Mediawet er via achterkamertjes" doorheen probeert te duwen. Dinsdagavond krijgt hij ruim een uur spreektijd om te reageren op alle kritiek. De planning is dat de Eerste Kamer over een week stemt over het wetsvoorstel dat nu voorligt. Onduidelijk is nog of Dekker op een meerderheid kan rekenen, want met de coalitiepartijen VVD en PvdA alleen redt hij het niet.

Het debat was begin februari opgeschort, omdat er stevige kritiek was op het wetsvoorstel en de antwoorden van Dekker niet duidelijk waren. De afgelopen weken heeft Dekker veel vragen schriftelijk beantwoord. Ook heeft hij achter de schermen overlegd. Veel partijen willen dat Dekker zijn toezeggingen in wetteksten vastlegt. Dat moet dan eerst weer door de Tweede Kamer worden behandeld.

Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

Lees ook
Nieuwsoverzicht