Nog geen extra opvang in Veenendaal

VEENENDAAL - Veenendaal is nog niet benaderd om extra opvangplekken of crisisnoodopvang voor vluchtelingen te verzorgen, hoewel de gemeente daar in beginsel welwillend tegenover staat. Dat heeft het college geantwoord op schriftelijke vragen van D66.
In een convenant hebben de 26 gemeenten in de provincie Utrecht vorig jaar afgesproken samen op te trekken om het hoofd te bieden aan de vluchtelingenstroom. Veenendaal heeft al enkele locaties geselecteerd die eventueel geschikt zijn voor langdurige opvang. Om maatschappelijke onrust te voorkomen worden deze locaties pas openbaar als er echt een verzoek om noodopvang komt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

STATUSHOUDERS

In 2015 heeft Veenendaal 109 vluchtelingen met een verblijfsstatus gehuisvest en dat was overeenkomstig de taakstelling, antwoordt de gemeente verder op de vragen van D66. Veenendaal wil in het eerste halfjaar van 2016 huisvesting regelen voor 75 statushouders. In de tweede jaarhelft worden dat er vermoedelijk meer; hoeveel precies moet medio mei duidelijk zijn.
De gemeente zegt momenteel te bezien hoe de huisvesting van statushouders en de sociale woningmarkt in balans gehouden kunnen worden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.