Bomen weg voor nieuwe prostitutiezone Zandpad

UTRECHT - Voor de nieuwe prostitutiezone aan het Zandpad in Utrecht moeten 160 tot 180 bomen wijken. Om de planning te halen, moeten ze in het voorjaar van 2015 worden gerooid. Dit betekent dat op zeer korte termijn de velvergunning wordt aangevraagd.
Bij de inrichting van het nieuwe Zandpad probeert de gemeente zoveel mogelijk bomen te sparen. De zone tussen de Einsteindreef en het nieuwe Zandpad wordt volledig groen ingericht en rondom de zone komt een hekwerk met groenvoorziening.

COMPENSATIE

De compensatie van de bomen vindt op lange termijn plaats bij de herinrichting van de Vechtoevers. Die start als de boten weg zijn en wordt ingevuld samen met de omwonenden en het Hoogheemraadschap.
Er ligt op het nieuwe Zandpad een riolering en een gasleiding die moeten worden verplaatst. Het verleggen van de gasleiding kan pas na de winter. Daarna kan de riolering worden verlegd.

BODEMVERONTREINIGING

Ook is er een bodemverontreiniging, die hoogstwaarschijnlijk moet worden gesaneerd omdat de gemeente vanwege de verlegging van de gasleiding en riolering veel grond moeten afgraven. De resultaten van het nadere bodemonderzoek verwacht de gemeente in september. Daarna kan duidelijk in beeld worden gebracht wat precies de sanering inhoudt en hoe lang dit duurt.