Instellingen

Waterschapslasten in provincie Utrecht fors omhoog

PROVINCIE UTRECHT - De waterschapslasten voor een groot deel van de inwoners van de provincie Utrecht gaan de komende jaren fors omhoog. Dat komt doordat de renovatie van de waterzuiveringsinstallatie bij het Utrechtse Zandpad flink duurder wordt dan geraamd.
Ruim een jaar geleden begrootte het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de renovatie op 104 miljoen euro. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond en wordt het werk waarschijnlijk gegund aan bouwbedrijf Heijmans. Dat wil de installatie vernieuwen voor 145 miljoen euro: 40 miljoen meer dan geraamd.

CHRISTENUNIE

De ChristenUnie maakt zich boos over die overschrijding. Volgens bestuurslid Jaap Verweij zijn er grote fouten gemaakt door het Dagelijks Bestuur van het waterschap: "De hele besluitvorming is niet transparant, en wordt verborgen gehouden voor de burger. Verder zijn er grote fouten gemaakt bij de ramingen in de aanloop naar de aanbesteding. En die aanbesteding zelf is knullig en amateuristisch verlopen."
Aanstaande woensdag beslist Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over de renovatie van de waterzuivering. De ChristenUnie is zwaar teleurgesteld in het Dagelijks Bestuur en vreest dat het voorstel er in het Algemeen Bestuur wordt 'doorgedrukt'.
De ChristenUnie heeft geen antwoord heeft gekregen op de gestelde belangrijkste vragen. In een opgestelde second opinion, is volgens de partij niet serieus gekeken naar de kosten voor een alternatief. De opdracht voor een second opinion liep via het college. Met eigen onderzoek en berekeningen, zegt de ChristenUnie tot een andere conclusie te komen.
Verder stelt de ChristenUnie dat het niet de eerste keer is dat er forse overschrijdingen van het budget zijn. Volgens de partij heerst er binnen het waterschap de opvatting dat overschrijdingen niet erg zijn, omdat de burger die toch wel betaalt, en dat de burger geen zicht heeft op de kosten van het waterschap.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.