Besluit spoorkruising Maarsbergen uitgesteld

MAARSBERGEN - De provincie neemt maandag toch geen besluit over de omstreden ondertunneling in Maarsbergen. De spoorkruising in het dorp stond op de agenda, maar de provincie wil toch een derde variant onderzoeken, de zogeheten Bos/Beek-variant. Een besluit volgt naar verwachting niet eerder dan dit najaar.
Een tunnel onder het spoor bij Maarsbergen moet een einde maken aan de extreme verkeersdrukte in het dorp. Daarom zijn er twee varianten bedacht. Bij westelijke variant gaat het verkeer van de N226 door een spoortunnel en vervolgens langs de bebouwde kom. De zogeheten dorpsvariant gaat uit van een tunnel en een weg dwars door het dorp.
Gedeputeerde Verbeek gaf net als het college van B en W de voorkeur aan de westelijke variant. Daarvoor lobby'de ook een grote groep inwoners. De gemeenteraad wilde de dorpsvariant. De Statenleden kregen de afgelopen tijd veel brieven en telefoontjes van dorpsbewoners en vanwege de commotie wil Verbeek nu een derde variant onderzoeken.
De Bos/Beek-variant was al eerder in beeld, maar terzijde geschoven door de stuurgroep die de ondertunneling onderzocht. Het zou te duur en complex zijn. De variant gaat net als de dorpsvariant uit van een tunnel en weg door het dorp, maar zonder dat er een tijdelijke weg nodig is tijdens de aanleg van de tunnel. Op 50 meter van de huidige weg komt dan een nieuwe weg met de tunnel.

SLOPEN

Dorpsbewoners zijn "teleurgesteld en verbijsterd" over het uitstel. De Statenfractie van PvdA is blij met het onderzoek maar ook teleurgesteld omdat Maarsbergenaren nu veel langer moeten wachten op duidelijkheid. Afhankelijk van de keuze moeten huizen worden afgebroken en dorpsbewoners weten het komende halfjaar nog niet waar ze aan toe zijn.
De fractie vindt het Verbeek zwaar aan te rekenen dat ze er nu pas voor kiest om de Bos/Beekvariant toch door te rekenen. "Terecht besluit, maar veel te laat", zegt een verbolgen Statenlid Julie d'Hondt. Ze weet dat veel inwoners van Maarsbergen liever de Westelijke variant zien, maar dat zorgt op termijn voor veel meer asfalt en veel meer luchtvervuiling, zegt ze.
Of de dorpsvariant maandag zou worden gekozen, is overigens maar de vraag: De Provinciale Staten zijn erg verdeeld over dit onderwerp. Wanneer de ondertunneling van de N226 nu op de agenda komt, is nog niet bekend.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.