Provincie: Verbod op ontgassen door scheepvaart

UTRECHT - Als het aan de provincie Utrecht ligt, wordt er niet meer ontgast in de provincie. Het openzetten van de ruimen door de beroepsvaart levert stankoverlast en gevaar voor de volksgezondheid op. Een voorstel voor een verbod hierop wordt eind oktober besproken in de Provinciale Staten.
Ontgassen is nodig als een schip een vloeibare lading heeft vervoerd. Een deel daarvan blijft ook na het lossen in het ruim als gas achter. Door de ruimen open te zetten komt het gas vrij. Dat leidt tot stank en kan ook gevaarlijk zijn voor de bemanning en omwonenden. Het gaat vaak om het giftige benzeen en dat kan leukemie veroorzaken.
In Europa wordt gewerkt aan een internationaal verbod op ontgassen, maar dat duurt nog zeker twee jaar. Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben al een verbod ingesteld. De provincie zei eerder dat een verbod per provincie niet wenselijk was, maar gaat nu toch overstag.
In de provincie Utrecht is ontgassen vooral een probleem op de Lek bij Vianen en Nieuwegein en het Amsterdam-Rijnkanaal. Schippers kunnen hun gas kwijt bij een ontgassingsinstallatie, maar dat kost geld.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.