"Provincie Utrecht loopt achter met schone energie"

PROVINCIE UTRECHT - De doelstelling van de provincie Utrecht om in 2040 klimaatneutraal te zijn, wordt met de huidige maatregelen niet behaald. Dat zegt de Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU).
Ongeveer twee procent van de energie in de provincie Utrecht wordt op een duurzame manier opgewekt. Dat wil zeggen met zon, wind, biomassa of aardwarmte. "Als we zo doorgaan, zal het aandeel duurzame energie ongeveer vier procent zijn in 2020 en 25 procent in 2040, terwijl de provincie en verschillende gemeenten de doelstelling hebben om dan klimaatneutraal te zijn. Sommige gemeenten willen dat zelfs al in 2030 zijn", stelt het NMU.

ZONNEPANELEN

Vanavond is er op het provinciehuis een bijeenkomst. Daar kunnen geïnteresseerden informatie inwinnen over bijvoorbeeld duurzame maatregelen aan een huis, zoals zonnepanelen. "Als we alle daken in de provincie Utrecht vol leggen met zonnepanelen, kunnen we daarmee de helft van het totale huidige elektriciteitsgebruik opwekken", aldus NMU.
"Om de doelstelling te halen zullen we elk jaar vier procent minder energie moeten gaan gebruiken dan het jaar ervoor. Nu is de jaarlijkse besparing één procent. Naast het verduurzamen van woningen moet de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie elk jaar met elf procent toenemen." Dat kan volgens het NMU door er veel windturbines, zonnepanelen bij particulieren, grote zonneweides en biomassacentrales bij te bouwen. En door de haalbaarheid te onderzoeken van aardwarmte

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.