Bed-bad-broodoverleg mislukt, Utrecht blijft asielzoekers helpen

UTRECHT - Een speciale commissie moet zich gaan buigen over de bed-bad-en-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat stelt de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen in een reactie op het mislukken van een overleg over de kwestie tussen het kabinet en gemeenten. De beide partijen leken eerder op de dag nog dicht bij een akkoord.
De bed-bad-broodregeling is bedoeld voor asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen, maar die moeilijk uit te zetten zijn. Utrecht is een van de gemeenten die voorstander is van de opvang en verzorgt die dan ook nog steeds. In politiek Den Haag ligt de kwestie gevoelig. De coalitiepartijen PvdA en VVD staan lijnrecht tegenover elkaar in het dossier.

CRUCIAAL

Utrecht zag nog mogelijkheden om afspraken te maken over de kwestie, stelt Diepeveen. "Het vraagstuk blijft bestaan dat mensen zonder rechtmatig verblijf of recht op rijksopvang op straat terecht komen. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Het is cruciaal dat rijk en gemeenten op een lijn komen bij deze en andere belangrijke onderwerpen op het gebied van migratie en asiel."
Diepeveen wil nu dat een commissie van wijzen naar de bed-bad-en-broodregeling gaat kijken. "Deze commissie moet een advies uitbrengen dat de basis kan vormen voor het maken van afspraken voor de volgende kabinetsperiode. Het advies van de commissie moet zich niet beperken tot de bed-bad-brood voorzieningen, maar moet zich ook uitspreken over bijvoorbeeld de huisvesting van statushouders en het vinden van opvangvoorzieningen voor asielzoekers."

BLIJVEN HELPEN

De GroenLinks-politicus wil asielzoekers voorlopig gewoon blijven helpen. "Utrecht zal doorgaan met de huidige opvang en begeleiding van ongedocumenteerden, die breed gedragen wordt in de stad. We leggen ons er niet bij neer dat gemeenten financieel moeten opdraaien voor niet sluitend rijksbeleid."
De kwestie leidde vorig jaar bijna tot een kabinetscrisis, omdat VVD en PvdA het oneens zijn over de regeling. De VVD is bang dat uitgeprocedeerde asielzoekers door opvang niet meer de noodzaak zien om terug te keren naar hun vaderland, terwijl coalitiepartner PvdA vreest dat zij anders op straat verkommeren en overlast veroorzaken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.