"Info RIVM over onderzoek darmkanker onevenwichtig"

BILTHOVEN - De folder van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over darmkankerscreening is onevenwichtig en voldoet ook niet aan kwaliteitseisen van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat stellen een ethicus en drie artsen in het artsenblad Medisch Contact. De informatievoorziening moet beter, vinden ze.
De vier menen dat in de folder selectief gebruik wordt gemaakt van cijfers en dat belangrijke gegevens niet zijn vermeld. Ook wordt een vergelijking gemaakt tussen wel en niet deelnemen aan het onderzoek. Het moet veel duidelijker zijn dat er een keuze is, vinden ze. Patiënten met een slechte conditie of beperkte levensverwachtingen, moeten het advies krijgen niet mee te doen aan de screening.
In 2015 is het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd om de sterfte aan deze ziekte terug te dringen. De auteurs vinden dat er sprake is van belangenverstrengeling wat betreft het RIVM, omdat het instituut zowel de taak heeft om het bevolkingsonderzoek uit te voeren als om de informatievoorziening te verzorgen. Dat bijt, omdat de uitvoering van het bevolkingsonderzoek gebaat is bij een hoge deelname.
Verder vinden ze dat de folder niet voldoet aan de eisen die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt aan 'informed consent', waarbij een patiënt toestemming geeft voor een behandeling op basis van de juiste en volledige informatie.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.