College Amersfoort rond

Het nieuwe college is goed voor 24 van de 39 zetels.
Het nieuwe college is goed voor 24 van de 39 zetels. © RTV Utrecht
AMERSFOORT - Amersfoort presenteerde vrijdag een nieuw college dat bestaat uit D66, VVD, PvdA en ChristenUnie (CU). Pim van den Berg, Bertien Houwing (D66), Hans Buijtelaar (VVD), Fleur Imming (PvdA) en Menno Tigelaar (CU) worden de wethouders.
De wethouders werden vrijdag om 16.00 uur gepresenteerd. Dan wordt ook het nieuwe coalitieakkoord ondertekend.

PORTEFEUILLE

Pim van den Berg en Hans Buijtelaar waren al wethouder in Amersfoort. Buijtelaar is de komende tijd onder meer belast met financiën, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Ook is hij eerste locoburgemeester. Van den Berg krijgt onder andere economie, cultuur en citymarketing in portefeuille. Ook Menno Tigelaar was in de vorige raadsperiode enige tijd wethouder in de Keistad. Hij krijgt onder meer werk en inkomen en milieu onder zijn hoede.
Nieuwkomer Bertien Houwing is tweede locoburgemeester en zal zich verder bezighouden met onder andere bestuurlijke vernieuwing, participatie en communicatie. Tweede nieuwkomer Fleur Imming buigt zich onder meer over onderwerpen als jeugzorg en wonen.
In het akkoord staat onder andere dat jongeren, ouderen, ondernemers, zelfstandige professionals en creatieven de ruimte zullen krijgen om zich te ontwikkelen. Ook zet de coalitie in op de ontwikkeling van werkgelegenheid door bestaande en nieuwe bedrijven aan zich te binden. Daarnaast is er veel ruimte voor sport, duurzaamheidsinitiatieven, cultuur en groen in de wijken en krijgen participatie en zorg volgens het akkoord veel aandacht.

FORMATIE

Na de verkiezingen werd informateur Marcel Fränzel gevraagd om de mogelijkheden voor een nieuw college te verkennen. Hij adviseerde een coalitie van D66, VVD, ChristenUnie en PvdA. Onder leiding van formateur Lex Mellink werden de inhoudelijke afspraken met deze partijen daarna uitgewerkt.
De gemeenteraad bespreekt het akkoord dinsdag. Dan worden ook de wethouders benoemd.

Verslaggever Dennis van Ommeren verrast de nieuwe wethouders met een bloemetje