Opnieuw discussie over koopzondag Woerden

WOERDEN - Het blijft de Woerdense oppositiepartij Inwonersbelangen een doorn in het oog dat winkeliers niet zelf mogen bepalen of ze op zondagen open mogen. Daarom wordt er opnieuw een voorstel ingediend.
Verschillende keren diende de partij raadsmoties in om tot een verruiming van de winkeltijden te komen. Geen een keer haalde een dergelijk voorstel een meerderheid.
Inwonersbelangen probeert het vanavond tijdens een commissievergadering opnieuw. Op basis van een recent gehouden onderzoek in opdracht van de gemeente Woerden hoopt de partij dat er nu wél een meerderheid voor meer koopzondagen te vinden is. In het onderzoek zegt tweederde van de ondervraagden namelijk de winkels vaker open te willen zien.

ONHAALBAAR

De pogingen van Inwonersbelangen om van Woerden buiten de acht koopzondagen om een winkelwalhalla te maken, hebben als de geschiedenis zich herhaalt weinig kans van slagen, zeggen bronnen op het gemeentehuis.
ChristenUnie/SGP is vanuit geloofsovertuiging mordicus tegen verruiming van de openingstijden. De partij dreigt uit het college te stappen als een motie met een meerderheid wordt omgezet in een raadsvoorstel.
Al eerder bleek dat de andere coalitiepartijen daar niet op zitten te wachten en dat ze knarsetandend de voorstellen van tafel veegden. De verwachting is dat dit standpunt niet zal veranderen.

VERKIEZINGEN

Wel is duidelijk dat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 koopzondagen een prominente plek zullen krijgen in de verkiezingsprogramma's. Onder andere coalitiepartijen VVD en Sterk Woerden zijn voor zondagsopening.
Op dit moment geven de partijen aan het collegeakkoord te zullen respecteren. Onder het mom "een man een man, een woord een woord" vinden ze het niet netjes ChristenUnie/SGP tegen het zere been te schoppen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.