RIVM laat burgers vuurwerksmog meten

BILTHOVEN - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven roept burgers op om rond de jaarwisseling de vuurwerksmog in hun woonplaats te meten. 75 personen verspreid over het land meten dan de verhoogde concentratie fijnstof die wordt veroorzaakt door vuurwerk.
De deelnemers krijgen speciale meetinstrumenten die zijn voorzien van een eenvoudige stofsensor en een chip die de gegevens verzamelt. De gegevens worden doorgegeven aan het RIVM en zijn vrijwel direct te volgen via een speciale website.
Doel is om te zien hoeveel (fijn)stof er in de lucht ontstaat door het afsteken van vuurwerk. Het RIVM wil daarnaast ervaring opdoen met de inzet van de bevolking bij luchtmetingen. Uiteindelijk wil het instituut een nieuw luchtmeetnet opzetten.
De metingen worden uitgevoerd naast de al bestaande metingen die het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LM) dagelijks uitvoert.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.