"Welvaart blijft achter bij economische groei"

UTRECHT - De welvaart van huishoudens in Nederland is de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid, terwijl het wel beter gaat met de economie. Dat schrijven onderzoekers van Rabobank en de Universiteit Utrecht in een onderzoek naar een nieuwe maatstaf voor de welvaart.
Met hun 'brede welvaartsindicator' willen de onderzoekers een beter beeld schetsen van de welvaart dan het bruto binnenlands product (bbp) nu biedt. Hun methode biedt behalve economie ook ruimte aan factoren als baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en geluk.
Het bbp en de welvaart van de huishoudens lopen volgens de onderzoekers sinds de financiële crisis sterk uiteen. Hoewel de economie in 2009 sterk kromp, bleef de welvaart op dat moment op peil. Bedrijven hielden personeel vast en lieten de lonen verder oplopen, terwijl ook op vlakken als gezondheid en veiligheid verdere vooruitgang werd geboekt.
In 2013 begon de welvaart echter te dalen, terwijl de economie voorzichtig begon te herstellen. In dat jaar liep de werkloosheid op en waren mensen minder tevreden met hun leven, aldus de economen. Sinds 2013 zit er nauwelijks schot in de welvaart, terwijl de economie inmiddels stevig groeit.

WERK

In de afgelopen twaalf jaar zijn stevige winsten geboekt op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Daarentegen zijn Nederlanders over het algemeen minder tevreden over hun woning en nog minder over hun baan. De onderzoekers zeggen dat veel mensen onzeker zijn over hun werk vanwege de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
"De indicator laat zien dat economische groei niet alleen bepalend is voor de welvaart van Nederlanders", concluderen de onderzoekers. "Het is daarom van belang dat beleidsmakers een duidelijke visie ontwikkelen om de bredere welvaart te verhogen en zich daarbij niet blindstaren op een indicator die slechts een klein deel daarvan vangt."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.