Utrecht kan door met veelbesproken milieuzone

UTRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht mocht een milieuzone instellen voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) waren in hoger beroep gegaan tegen het verkeersbesluit, waarbij de milieuzone is ingesteld. Dat besluit maakt het mogelijk om dieselauto's van vóór 2001 uit het centrum van Utrecht te weren.
Volgens SSLU heeft de milieuzone een negatief effect op de luchtkwaliteit in de stad, onder meer omdat het aantal knelpunten door omrijbewegingen toeneemt. KNAC behartigt de belangen van automobilisten en is principieel tegenstander van de milieuzone. Ze vindt dat de nadelen van de milieuzone niet opwegen tegen de voordelen.

DEFINITIEF BESLUIT

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft een gemeentebestuur beoordelingsruimte bij het nemen van een verkeersbesluit. Dat betekent dat de "absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet hoeft te worden aangetoond".
Het is voldoende dat het milieubelang wordt gediend en dat het gemeentebestuur inzichtelijk maakt hoe de belangen, voor en tegen de milieuzone, tegen elkaar zijn afgewogen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

SCHONE LUCHT

Onderzoek van TNO wijst uit dat de lucht in Utrecht stad de afgelopen jaren schoner is geworden. Of dat door de milieuzone komt is lastig te bewijzen. Winderig weer en minder auto's kunnen ook geleid hebben tot minder luchtvervuiling.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.