Even voorstellen: Femke Merel Arissen - Partij voor de Dieren

PROVINCIE UTRECHT - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.
Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Femke Merel Arissen, nummer 5 voor de Partij voor de Dieren.
Woonplaats: Huis ter Heide (Zeist)
Leeftijd: 33
Relatie: nee, single
1. Als u in de Kamer komt, wat gaan we daar dan in de provincie Utrecht van merken?
Binnen de provincie Utrecht, en eigenlijk in heel Nederland, is het zichtbaar dat alles wat écht van waarde is moet wijken voor nóg meer economische activiteiten. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15 procent over en met de net in werking getreden nieuwe Wet Natuurbescherming gaat het er - vrees ik - niet beter op worden. Het vergroten en versterken van natuurgebieden is één van onze speerpunten, omdat natuur en soortenrijkdom essentieel zijn voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Het ziet ernaar uit dat de Partij voor de Dieren twee tot drie keer zo groot gaat worden na de verkiezingen. Er kan dus veel veranderen in de portefeuilleverdeling en daarmee de thema's waar ik mij op zal richten, maar ik zal in ieder geval altijd opkomen voor kwetsbare waarden.
2. Op welke plek in de provincie Utrecht vindt u dat we heel zuinig moeten zijn?
Er zijn veel unieke plekken in Utrecht waar we zuinig op moeten zijn. Om een paar voorbeelden te geven: de Utrechtse Heuvelrug biedt veel mogelijkheden voor verbinding van natuurgebieden. Op de vliegbasis Soesterberg leven voor Nederland unieke diersoorten. Helaas worden daar nu woningen en horecagelegenheden gebouwd. Dat gaat zeker gevolgen hebben voor de soortenrijkdom aldaar. Tot slot moeten we de restjes natuur in de steden niet vergeten. Groen draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van de inwoners. In de stad is dat dus eerder noodzaak dan luxe.
3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?
Dat zijn er meerdere. In Utrecht is een vergunning verleend voor de bouw van een biowarmtecentrale. Om deze fabriek draaiende te houden wordt er jaarlijks 225.000 ton biomassa opgestookt, grotendeels geïmporteerd, wat zorgt voor ontbossing en het verdwijnen van planten- en diersoorten wereldwijd. Daarbij is houtstook rondom de centrale slecht voor de volksgezondheid. Biomassa is allesbehalve groen en duurzaam. Dat is niet de manier waarop we de overgang naar duurzame energie moeten willen vormgeven. Daarnaast staat de verbreding van de A27 symbool voor het korte termijn geld-denken. De kwetsbare natuur en de monumentale bomen van Amelisweerd moeten plaatsmaken voor nog meer asfalt, zodat er nog meer economische activiteiten ontplooid kunnen worden. En dat terwijl de verbreding niet zorgt voor meer doorstroming maar slechts voor bredere files. We kunnen veel beter inzetten op meer, beter en goedkoper openbaar vervoer in onze regio.
4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats Huis ter Heide?
Ik woon in een heel mooi bosrijk gebied, waar helaas steeds meer bomen worden gekapt voor de woningbouw. Dit is een goed voorbeeld van hoe economische belangen vrijwel altijd voorgaan op de belangrijke en fragile waarde van onze natuur. Eenmaal verdwenen natuur komt niet meer terug en kun je niet compenseren. De traditionele politieke partijen weten die belangen niet goed af te wegen, met alle gevolgen van dien. Zij kennen van alles de prijs, maar van niets de waarde.
5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze lezers wilt zeggen?
De Partij voor de Dieren heeft een planeetbrede visie en daar zijn we uniek in. Een visie die gebaseerd is op onze vier partijbeginselen: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarbij zijn we de enige politieke partij die de belangen van alle soorten behartigt, mens en dier. De Partij voor de Dieren houdt al tien jaar vast aan haar idealen in de Tweede Kamer, waar het compromisme en de dealtjes hoogtij vieren. Mensen die het vertrouwen in de traditionele politieke partijen verloren hebben, kunnen er zeker van zijn dat hun stem bij ons veilig is: wij zullen altijd vasthouden aan onze idealen. Lees ons verkiezingsprogramma Plan B: geen symptoombestrijding en niet "duur" in termen van geld, maar het vereist wel de moed van voldoende dappere burgers om het tij te keren. Als ik dankzij uw stem in de Tweede Kamer kom, zal ik mij daar 100% voor inzetten.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.