UKiest: Is de zorg nog wel te betalen?

PROVINCIE UTRECHT - Eenmaal per jaar kun je kiezen: welke zorgverzekering is het beste voor mij? Je kunt aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Want de één is net wat goedkoper dan de ander. Of biedt net betere zorg voor jou. Maar die marktwerking in de zorg is voor sommige politieke partijen een blok aan het been.
De betaalbaarheid van de zorg is één van de grote verkiezingsthema's. Onze stamgast Edo Brunner kijkt wat de marktwerking betekent voor een apotheek in Utrecht. Waar hebben consumenten die medicijnen nodig hebben last van? En waar lopen zij tegenaan?
Elf jaar geleden werd het ziekenfonds ingeruild voor het nieuwe zorgstelsel. Het ziekenfonds betekende dezelfde zorg voor iedereen. Maar het was volgens veel politici te duur en daarom niet langer houdbaar. Door vergrijzing en duurdere zorg zou het ziekenfonds onbetaalbaar worden. En dus moesten verzekeraars met elkaar concurreren.
Daarom is nu voor iedereen basiszorg in een basispolis. Alle aanvullende zorg kost meer geld. En daarop beconcurreren verzekeraars elkaar. Maar een duidelijk beeld voor de consument levert het niet op. Kiezen aan het eind van het jaar is onduidelijk en moeilijk. En de zorg wordt alsmaar duurder.

VERDEELD

De politiek is daarom verdeeld over de marktwerking in de zorg. De SP wil het liefst terug naar een zorgfonds zonder concurrentie. Zo moet iedereen weer de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Verder zijn veel linkse partijen voor het afschaffen van het eigen risico. Zo zegt de PVDA dat door het eigen risico mensen zorg gaan mijden en dat dit voorkomen moet worden.
Maar volgens D66 is dat geen goed idee: daarmee zouden de zorgpremies met minimaal 284 euro per jaar omhoog gaan. Maar aanpassen van het eigen risico zien veel partijen zitten: zo wil het CDA een forse verlaging, omdat ouderen en mensen met een beperking de 385 euro moeilijk kunnen betalen.
Dinsdag 28 februari schuift Sybrand Buma (CDA) aan in de studio van UKiest en Radio M Utrecht. Hij reageert dan op de betaalbaarheid van de zorg.

Stamgast Edo Brunner zoekt uit waar een apotheek tegenaan loopt door de marktwerking.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.