Stichtse Vecht krijgt gemeentebelastingen niet op orde

MAARSSEN - De gemeente Stichtse Vecht heeft grote problemen met de gemeentelijke belastingen. Met name het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen en bedrijfsgebouwen wil niet goed lukken. Dat blijkt uit rapporten van de Waarderingskamer.
De Waarderingskamer is de officiële toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ. De instantie controleert alle gemeentes in Nederland en bekijkt of ze de wet goed en eerlijk uitvoeren.
Vandaag onderwerpt de Waarderingskamer de gemeentelijke administratie van Stichtse Vecht aan een extra controle. Dat is dringend nodig, omdat Stichtse Vecht de WOZ-beschikkingen en de bijbehorende belastingaanslag niet naar de inwoners mag versturen.

KRITISCH

In voorgaande jaren was de Waarderingskamer al heel kritisch naar Stichtse Vecht. Nu is er kennelijk ingegrepen. Op de
valt te lezen over Stichtse Vecht: "De Waarderingskamer heeft nog niet kunnen instemmen met bekend maken WOZ-waarden voor 2017."
Vorig jaar schreef de toezichthouder over de taxatie van woningen en bedrijven in Stichtse Vecht: "De juistheid en de volledigheid van de objectkenmerken is niet naar behoren. En de controles borgen nog onvoldoende de kwaliteit van de taxaties." Verder schiet de onderbouwing daarvan volgens de Waarderingskamer tekort.

HERINDELING

Een jaar eerder kreeg de gemeente het ook al niet voor elkaar. De Waarderingskamer gaf de gemeente in 2015 een onvoldoende. Stichtse Vecht liet toen aan de Waarderingskamer weten dat er fouten in computerbestanden zijn ontstaan na de gemeentelijke herindeling in 2011. Tot en met 2014 had de gemeente naar eigen zeggen geen geld en tijd beschikbaar om de fouten te herstellen. Naar nu blijkt zijn de fouten nog steeds niet hersteld.
Wethouder Eric Balemans wil vandaag niet reageren. Zijn woordvoerder laat schriftelijk weten:
"Op dit moment zijn wij in afwachting van het rapport van de waarderingskamer. Het is daarom op dit moment te vroeg om hier op in te gaan. Zodra het rapport er is zullen wij de raad en de media informeren over vervolgstappen."

UNIEK

Stichtse Vecht vormt samen met Wijdemeren en Weesp een samenwerkingsverband voor de gemeentelijke belastingen. Ook die gemeentes hebben daarom nog geen goedkeuring van de Waarderingskamer. De situatie is redelijk uniek. Slechts twee andere gemeentes elders in Nederland mogen hun WOZ-beschikkingen ook niet versturen.
De WOZ is de 'waardering onroerende zaken.' De WOZ-waarde is bepalend voor de aanslag Onroerende Zaak Belasting, de OZB. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een rol bij de aanslag Inkomstenbelasting. Die waarde bepaalt de bijtelling in het kader van het 'eigen-woningforfait', waarover alle huiseigenaren belasting moeten betalen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.