AlFitrah-moskee weigert tweede onderzoek gemeente Utrecht

UTRECHT - Het bestuur van de AlFitrah-moskee in Utrecht roept scholen en sportclubs op om niet mee te werken aan een nieuw onderzoek van de gemeente. Uit dat onderzoek zou moeten blijken of de lessen van de moskee kinderen belemmeren te integreren, zoals wordt vermoed.
De Utrechtse gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het pedagogische klimaat in de moskee. In een rapport van het Verwey-Jonker Instituut staat onder meer dat het onderwijs in het gebedshuis zeer strikt op de eigen islamitische identiteit is gericht. Leerlingen zouden door de orthodoxe lessen nauwelijks in staat zijn om aan de Nederlandse samenleving deel te nemen. De gemeenteraad pleit daarom voor meer en uitgebreider onderzoek.

ISOLATIE

Volgens de moskee is de ouders van de kinderen juist beloofd dat er geen tweede onderzoek zou komen. Over de uitkomst van het eerste onderzoek verschillen de meningen bovendien. De moskee zegt bij monde van imam Suhayb Salam dat daaruit is gebleken dat het prima gaat met de integratie. De gemeente stelt juist dat er een risico is op isolatie van de betrokken kinderen.
Ouders zijn bang dat een nieuw onderzoek de veiligheid van hun kinderen in gevaar brengt, aldus de moskee. Ook verwacht de voorzitter dat het onderzoek alleen zal bijdragen aan een grotere kloof van wantrouwen tussen moslims en de overheid.

ANDERSDENKENDEN

In de brief van de gemeente waarin het tweede onderzoek wordt aangekondigd staat ook dat de moskee inmiddels zelf stappen heeft genomen. Zo zou er in het lesprogramma zijn opgenomen dat de kinderen ook in aanraking komen met andersdenkenden.
De voorzitter van de moskee plaatst dat wel in een duidelijke context. Zo is het contact volgens hem bedoeld om de moslimkinderen weerbaar te maken. Ook zou het contact bij kinderen buiten de moskee begrip moeten kweken voor de moslimkinderen.

LIEFDE GEPREDIKT

Bezoekers van de Utrechtse AlFitrah moskee reageren wisselend op het nieuwe onderzoek naar de invloed van de moskee. Volgens de bezoekers van de moskee is er niks te verbergen. "Hier wordt alleen liefde gepredikt", zegt een van hen.
Toch is er ook irritatie. "Er worden alleen maar negatieve dingen over ons verteld. Dat moet ophouden." Een man van rond de dertig bezoekt de moskee vandaag samen met zijn zoontje van ongeveer vijf. "Ik woon hier al mijn hele leven en ik kom altijd al hier in de moskee. Ik heb gewoon werk en speel voetbal op een normale Utrechtse voetbalclub. Er is echt niets waar van alle verhalen over de moskee. Ze proberen hier de jongeren juist op het rechte pad te houden."

KRITISCH

De man doelt op eerdere kritische berichtgeving over de moskee. AlFitrah kwam afgelopen jaren meerdere keren in opspraak en was onderwerp van debatten in de gemeenteraad en zelfs in de Tweede Kamer. Ook waren er veel vragen over de financiering van de moskee. Afgelopen jaar deed de FIOD een inval vanwege verdachte transacties tussen het moskeebestuur en organisaties in onder meer Saoedi-Arabië en Jordanië.
Verschillende raadsleden zeiden destijds dat ze afwillen van de alFitrahmoskee. Concrete stappen om de moskee te sluiten zijn er niet, maar een nieuw onderzoek dus wel. Daarnaast kondigt de gemeente ook een plan van aanpak aan.

CONTROLE

"Nederland is een land van controle", zegt een bezoeker. "Dat is goed, maar af en toe ook wel lastig."
Een andere bezoeker heeft minder begrip voor de bemoeienis van de gemeente. "Jullie denken allemaal zoals Wilders. Maar het is echt onzin wat jullie denken. Deze moskee heeft het goede met iedereen voor. Als iedereen hier naar de moskee zou gaan, zouden er veel minder problemen zijn in de wijk."

GEMISTE KANS

PvdA-fractievoorzitter Marleen Haage noemt de weigering om mee te werken aan verder onderzoek een gemiste kans. "Wat me stoort is dat de voorzitter van de moskee spreekt namens alle ouders", zegt ze in een reactie tegen RTV Utrecht. "Als je ouder bent van een kind mag je zelf weten of je met de gemeente praat of niet."
Haage, die zelf geen ouders heeft gesproken, hoort via de schooljuffen van de kinderen dat ouders steun van de koranschool verwachten. "Die krijgen ze ook. Uit het eerdere onderzoek gebleken is gebleken dat AlFitrah een didactisch goed programma neer kan leggen. Het is dus feitelijk wel een goede school, maar wát er wordt gedoceerd staat recht tegenover de democratische waarden die we ook in deze stad hebben."

Volledig telefoongesprek met imam Suhayb Salam
AlFitrah wil niet meewerken aan vervolgonderzoek
PvdA-fractievoorzitter Marleen Haage: Weigering AlFitrah gemiste kans

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.