Gemeenteraad Utrecht komt erfpachters tegemoet

UTRECHT - De gemeente Utrecht moet met een beter betaalbare regeling komen voor het afkopen van erfpacht. Dat is de mening van de meerderheid van de raad. D66 kwam dinsdagavond met een voorstel voor een versoepeling voor erfpachters en de VVD, CDA, SP, Student & Starter, GroenLinks en Stadsbelang Utrecht steunen dit voorstel.
In Utrecht zijn 3500 huizenbezitters die een woning op erfpachtgrond hebben gekocht. Het huis is dan wel van de eigenaar, maar de grond is van de gemeente. Daar betalen eigenaren ieder jaar een soort huurbedrag voor, een zogeheten canon. De gemeente geeft bewoners nu de mogelijkheid de erfpacht in één keer af te kopen tegen een korting.

NIET AFLOSSEN

Probleem is dat het nog steeds gaat om forse bedragen, die niet iedereen kan betalen. Utrechters die de erfpachtsom niet in één keer kunnen aflossen,
nu dat ze straks nog veel meer geld kwijt zijn. Het bedrag dat per jaar wordt betaald voor de grond kan namelijk na een periode van vijftig jaar opnieuw worden bepaald.

AANPASSING CONVERSIEREGELING

D66-raadslid Lars Roodenburg heeft op dinsdagavond in de commissievergadering een voorstel gedaan voor een beter betaalbare regeling. Volgens hem gaat het afkoopbedrag met de nieuwe regeling bijna door de helft.
Daarnaast pleit D66 ervoor om de afkoopsom vast te zetten - "vastklikken" - voor mensen die het nu nog niet kunnen betalen. Deze mensen gaan dan wel een jaarlijkse canon betalen, gebaseerd op deze afkoopsom, maar de afkoopsom verandert niet meer. Zo weten deze erfpachters waar zij aan toe zijn, en wordt een grote stijging in de toekomst voorkomen. Een meerderheid heeft het voorstel gesteund.
Erfpachter Gertrude van Driesten vindt het vastzetten van de erfpacht "een goed idee". "Als ik het nu niet wil of kan afkopen, dan kan ik bij de verkoop wel vertellen dat er nog een bedrag op zit wat je nog moet betalen."

VEEL BELANGSTELLING

De belangstelling voor de commissievergadering was groot. De tribune zat vol en er was een extra zaal ingericht voor alle toehoorders. "Er zijn veel mensen aanzwezig", zegt Van Driesten. "En dat betekent dat het nog steeds enorm leeft en dat mensen enorm hopen op een haalbare regeling. Ik denk dat het voor een deel van deze mensen dichterbij gekomen is, maar voor een groot deel ook zeker niet."
Wethouder Kees Geldof heeft toegezegd nog voor het zomerreces met een nieuw voorstel te komen waarin de punten van de partijen worden meegenomen. Dat daar waarschijnlijk niet alle zorgen mee weggenomen worden, weet ook Lars Roodenburg. "Het blijft heel veel geld, nog steeds. Ook de helft van veel is nog steeds veel."

Verslaggever Caroline Geijsman was bij de vergadering
Gemeenteraad wil aanpassing erfpacht

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.