Vier opties voor toekomst Marinierskazerne Doorn

DOORN - De toekomst van de Marinierskazerne in Doorn is weer een beetje verder uitgewerkt. De gemeente heeft vier scenario's geschetst voor hoe het terrein eruit gaat zien als de mariniers vanaf 2019 vertrekken.
Belangstellenden hadden ruim tweehonderd ideeën bedacht voor de toekomst van de Marinierskazerne. Die werden woensdagavond besproken. Er zijn nu vier scenario's: 'dorp in een dorp', 'op eigen kracht', 'groene campus' en 'gezond leven'.

DORP IN EEN DORP

Volgens dit plan moeten de nieuwe bewoners van het kazerneterrein ontspannen met elkaar samenleven. Jong en oud wonen door elkaar en zorgen voor elkaar.

OP EIGEN KRACHT

Het scenario 'op eigen kracht' zorgt voor een dynamische, circulaire en creatieve sfeer. "Door ruimte te geven aan jongeren om te pionieren zodat ze zich in Doorn willen vestigen",
de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

GROENE CAMPUS

Dit idee behelst een mix van kennis, zorg en wonen in de natuur. De sportvoorzieningen blijven bestaan en het groen op het terrein is eetbaar en vervult een belangrijke rol in de zorg.

GEZOND LEVEN

De naam van dit plan spreekt al voor zich. De gemeente wil gezondheid bevorderen door "een sportief circuit dat alle nieuwe sport-, zorg- en onderwijsfuncties aan elkaar koppelt".
Defensie heeft de kazerne in Doorn niet meer nodig vanwege een vervangende kazerne in het Zeeuwse Vlissingen. Even was er sprake van de komst van een asielzoekerscentrum in de Marinierskazerne, maar dat plan gaat niet door.
5 juli zijn de vervolggesprekken over de toekomst van de kazerne.