RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Vraag naar snoeihout als biomassa blijft beperkt

UTRECHT -

De vraag naar snoeihout als brandstof voor energieopwekking zal beperkt blijven. Dat is de uitkomst van een inventarisatie van RTV Utrecht naar biomassaprojecten in de regio. Tegenstanders van biomassacentrales vrezen onnodige bomenkap. Die angst lijkt ongegrond.

Op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide wil energiebedrijf Eneco een grote Bio Warmte Installatie (BWI) bouwen. Die moet de stadsverwarming in Utrecht en Nieuwegein gaan voeden. De centrale gaat gestookt worden op snoeiafval. Voorwaarde van de politiek is dat het snoeiafval niet over een te grote afstand wordt aangevoerd. Die aanvoer zal gebeuren met vrachtwagens.


DISCUSSIE

De plannen kennen veel weerstand, en splijten milieuactivisten. Greenpeace, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Milieudefensie zijn voor. De stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en Stadsverarming zijn tegen.

Tegenstanders voeren aan dat er onvoldoende biomassa in de regio aanwezig is. Zij zijn bang dat biomassa uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten zal worden aangevoerd, en dat daar speciaal bossen worden gekapt voor de productie van biomassa. Voorstanders melden dat er een verschil is tussen het bij-stoken van biomassa in kolencentrales en de centrale van Eneco, die volledig op snoeiafval zal werken. Voor de centrale op Lage Weide zullen geen Amerikaanse houtkorrels (pellets) gebruikt worden, is de belofte.

Eerder al liet RTV Utrecht zien dat het aanbod van snoeiafval in de regio ruim voldoende is. Maar hoe zit het met de vraag naar biomassa? Als alle gemeentes in de regio overstappen op snoeiafval als energiebron dan kan er alsnog een tekort ontstaan. RTV Utrecht inventariseerde daarom de plannen voor biomassa-installaties in de provincie. De conclusie is dat de vraag in de regio naar houtsnippers niet extreem zal stijgen.


UTRECHT

Op de Lage Weide komt een zeer grote biowarmte-centrale. Die moet gaan branden op snoeihout dat niet verder dan gemiddeld 100 km van Utrecht gerooid wordt. De centrale moet 22.000 huizen in Utrecht en Nieuwegein van warmte gaan voorzien. Daarnaast heeft houthandel Jongeneel op Lage Weide een houtmot-installatie, waarmee de eigen panden verwarmd worden.


AMERSFOORT

In het project De Nieuwe Stad is n biomassacentrale in werking. Die verwarmt de gebouwen van het project. De energie die het levert staat gelijk aan het verbruik van circa 26 huishoudens. Het is de bedoeling om de installatie te stoken op lokaal verkregen hout. Daarnaast zijn er in Amersfoort plannen om bij zwembad Amarena het water en de gebouwen te gaan verwarmen met een biomassaketel, die op diverse soorten hout kan branden.


UTRECHTSE HEUVELRUG

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft energieneutrale autogarage Dijkstal binnen haar grenzen. Die stookt een combi-ketel op houtblokken van bomen die ze zelf rooien bij boeren in de buurt. Verder zijn er in de gemeente drie landgoederen, die hun landhuizen deels verwarmen met biomassa-installaties. Eentje daarvan stookt op zogenoemde pellets, dat zijn geperste houtkorrels. De anderen gebruiken hout of snoeiafval.


ZEIST

In de gemeente Zeist zijn ideen voor een middelgroot project. Het bedrijf Bioforte heeft plannen om een houtenergiestation te bouwen bij zwembad Dijnselburg. Het wordt een centrale waar snoeihout wordt verbrand, en dat hout komt uit het reguliere groenonderhoud in de regio Zeist. De centrale moet 1100 appartementen in de L-flat en Geroflat, de sporthal en zwembad Dijnselburg gaan verwarmen. Ook wordt er een beetje elektriciteit opgewekt. Het plan wordt op dit moment gedwarsboomd door de Zeister gemeenteraad, die eerst een debat met de samenleving wil voeren.


EEMNES

In Eembrugge staat een grote asfaltcentrale. De gemeente is met de eigenaar Dura Vermeer op zoek naar mogelijkheden om asfalt in de toekomst zonder fossiele brandstoffen te produceren. Het doel is om twee miljoen kuub aardgas te vervangen door iets anders. De plannen zijn nog pril.


BUNNIK

In Bunnik zijn geen biomassa-installaties. Er zijn ook geen plannen. Eerder is wel een vergunning verleend voor een mestvergister, maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat die (nog) niet is gerealiseerd.


DE RONDE VENEN

In De Ronde Venen is een kweker die riet en natuurgras in een installatie vergast. Daarmee wordt warmte en elektriciteit opgewekt voor eigen gebruik.


WIJK BIJ DUURSTEDE

In Cothen wordt gewerkt aan een mestvergistings-installatie. De Stichting Groene Energie Krommerijn en Heuvelrug wil met de centrale groen gas opwekken voor 2500 huishoudens. Dat gas wordt toegevoegd aan het aardgasnet. De centrale moet gaan werken op dierlijke mest.


BUNSCHOTEN SPAKENBURG

Het Utrechts vissersdorp is heel ver op het gebied van niet-fossiele brandstoffen. Een bedrijf dat visafval verwerkt produceert daarbij sinds 2007 ook biogas. Op dit moment levert A. van de Groep & Zonen circa 1600 m3 meter biogas per uur. En dat is genoeg om zo'n 8000 huishoudens van gas te voorzien. Er zijn plannen om elders in het dorp een nieuwe centrale te bouwen. Die moet genoeg gas gaan produceren voor 50.000 huishoudens. Al is de verwachting dat het biogas niet voor huishoudens gebruikt gaat worden. Logischer is het om het gas te gebruiken als brandstof voor schepen en vrachtauto's. Het nieuwe project moet in 2024 operationeel zijn.


WOERDEN

De gemeente Woerden zegt geen inzicht te hebben in de aanwezige biomassa-installaties. Zwembad Batenstein laat weten dat hun water en gebouw verwarmd wordt door geperste houtkorrels, zogenoemde pellets.


SOEST

In Soest wordt nagedacht over de aanleg van een warmtenetwerk. Hierbij wordt de warmte van vergisting en/of compostering door een aantal bedrijven in Soest aangeboden. Bedrijven of VVE's (gezamenlijke eigenaren van appartementen) kunnen de warmte afnemen. Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn of het idee uitvoerbaar, realistisch en haalbaar is.

De rest van de Utrechtse gemeentes geven aan geen vergunning te hebben afgegeven, en ook geen aanvragen te hebben gekregen voor de aanleg van biomassa-installaties. Dat zijn: Baarn, De Bilt, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Veenendaal, Vianen, Woudenberg en IJsselstein.

De gemeente Montfoort wilde geen antwoord geven op onze vragen over de initiatieven voor duurzame energie in hun gemeente.

Disclaimer: RTV Utrecht heeft de provincie en alle gemeentes benaderd met de vraag of er vergunning is afgegeven voor biomassa-installaties. Enkele gemeentes geven aan dat voor (kleine) biomassa-installaties geen vergunning nodig is. Dit overzicht hoeft dus niet volledig te zijn, voor wat betreft kleine installaties. Aanvullingen zijn welkom via marc@rtvutrecht.nl.Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -