Instellingen

Eerste barstjes in Utrechtse coalitie

© RTV Utrecht
UTRECHT - Met de algemene beschouwingen in de Utrechtse raad zijn donderdagavond de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen. De eerste barstjes in de coalitie tussen D66, GroenLinks, VVD en SP worden zichtbaar.
De felste discussies gingen over bereikbaarheid. Vooral de verschillen tussen VVD aan de ene kant en GroenLinks en D66 aan de andere kant komen tien maanden voor de verkiezingen bovendrijven. Deze coalitie wil de groei van het autoverkeer afremmen, bijvoorbeeld door wegen te versmallen van 4 naar 2 rijstroken. De VVD liet donderdagavond blijken dat de auto er zo wel heel bekaaid afkomt.
Verder willen D66 en GroenLinks bijvoorbeeld de parkeernorm verlagen in nieuw te ontwikkelen gebieden als de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek. Hier moeten vooral mensen komen wonen die met OV en fiets willen reizen, vinden de partijen. De VVD denkt daar anders over.
Oppositiepartij CDA maakt zich zorgen over de bereikbaarheid. De partij pleitte nog maar eens tevergeefs voor een tunnel onder het Westplein. Met een venijnig vraagje probeerde de fractievoorzitter de spoorlaan weer op de agenda te zetten, een oud plan voor een weg van de A2 naar de Cartesiusweg.
D66 toonde zich tevreden over de financiële situatie van de stad. De begroting is solide, en de lasten voor de inwoners stijgen niet, oordeelt de partij.

TWEEDELING

Oppositiepartij PvdA haalde hard uit naar de coalitie. Volgens de socialisten klotst het geld in de gemeentekas tegen de plinten. Vorig jaar was er 71 miljoen euro over op de begroting. Toch ziet de partij een steeds grotere tweedeling in de stad. Dit college maakt volgens de PvdA verkeerde keuzes, bijvoorbeeld door het verkopen van sociale woningen. De socialisten vragen om meer te investeren in mensen en minder in asfalt.

BANEN

Het CDA vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de groei van het aantal banen. Volgens de Christendemocraten hapert de banenmotor in Utrecht. Bovendien baart het de partij zorgen dat de meeste nieuwe banen gecreëerd worden bij ZZP, en dat de groei van het aantal vaste banen juist erg achterblijft.

SUCCESVERHAAL

GroenLinks noemt Utrecht een succesverhaal. De partij is blij met de plannen van dit college, bijvoorbeeld op het gebied van sociale woningbouw. Het college wil bij nieuwbouwprojecten 35 procent sociale woningbouw. De ChristenUnie valt GroenLinks daarop aan, want de helft van die nieuwe sociale woningbouw, zijn volgens de plannen studentenwoningen, en dus geen woningen voor mensen met een kleine beurs.
Ook is GroenLinks blij met de keuze voor fiets, voetgangers en openbaar vervoer. Een pluspunt is volgens de partij dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor de zogenoemde energietransitie. Dat wil zeggen de overschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie van bijvoorbeeld zon en wind.

SCHULD

De lokale partij Stadsbelang Utrecht maakt zich grote zorgen. De fractie denkt dat Utrecht 'een Griekse stad' wordt, omdat de financiële schulden van de gemeente te groot worden. Volgens de partij heeft de gemeente binnen kort een schuld van 1,5 miljard euro.

OERSAAI

De ChristenUnie was kort maar krachtig over de voorjaarsnota. Hij is oersaai. Volgens de partij bevatten de plannen van het college voor de komende jaren geen enkele flair. Dat de begroting degelijk is, vindt de partij een compliment. Maar de ChristenUnie wil veel meer ambitie op de maatschappelijke agenda voor de komende jaren. Ook wil de partij de invoering van diftar, dat wil zeggen dat de inwoners van de stad moeten gaan betalen als ze hun restafval aanbieden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.