"UStad levert journalistieke verhalen voor een halve eurocent per dag"

UTRECHT - UStad, de lokale omroep van Utrecht, biedt veel media-aanbod en werkt efficiënt. Dat zegt een visitatiecommissie die voor de gemeente Utrecht onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van de stadszender. De commissie bekeek onder meer of de juiste doelgroepen worden bediend.
De vijf deskundigen in de commissie spreken hun waardering uit voor de programma's en verhalen die UStad op televisie, radio en internet brengt. UStad wordt voor een belangrijk deel verzorgd door de regionale omroep RTV Utrecht en richt zich op de gemeente Utrecht.

HALVE EUROCENT

Volgens de commissie voorkomt die aanpak veel dubbele kosten. Daardoor kan er meer van het beschikbare geld besteed worden aan bijvoorbeeld het dagelijkse tv-programma UStad Nieuws en vijf dagelijkse nieuwsbulletins op radiozender Bingo FM.
"Voor circa een halve eurocent per dag beschikt iedere Utrechtse inwoner dagelijks over stad- en wijknieuws en wordt hij geïnformeerd met professioneel geproduceerde journalistieke verhalen", aldus het rapport.

ZENDMACHTIGING

RTV Utrecht is blij met het eindrapport dat de visitatiecommissie vandaag aan de gemeenteraad van Utrecht heeft aangeboden. Het oordeel speelt een belangrijke rol bij het verlengen van de zendmachtiging en het geld dat daarmee gemoeid is. De omroep heeft inmiddels een aanvraag ingediend voor de periode 2018-2023.
"De omroep ziet het rapport als een erkenning van de vele inspanningen voor een professionele journalistieke organisatie", zegt redactiemanager Wim Kramer. "Het sluit ook aan bij de conclusies van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dat constateerde eind vorig jaar al dat de lokale omroep in de stad Utrecht een leidende positie inneemt op het gebied van nieuws en informatie."

CONTROLE

De media-deskundigen in de visitatiecommissie onderzochten ook de controle op de lokale omroep door het zogenoemde Programmabeleidsbepalend Orgaan. In dat PBO zijn mensen gekozen als vertegenwoordiger van maatschappelijke stromingen in bijvoorbeeld sport, cultuur en educatie.
Volgens de commissie zijn de leden van het PBO zich te weinig bewust van hun rol en ontbreekt het hun aan media-expertise. Hoewel de gemeenteraad bij de vorige toewijzing van de zendmachtiging nog concludeerde dat het PBO representatief is voor de stad gaat RTV Utrecht in gesprek om het orgaan nog beter in de Utrechtse gemeenschap verankerd te krijgen.

HERKENBAARHEID

De commissie is tevreden over de herkenbaarheid van UStad en Bingo FM en stelt vast dat de omroep te weinig geld heeft om nieuwe mediatechnologieën in te zetten voor het verhogen van de herkenbaarheid op andere kanalen. De commissieleden schrijven dat daardoor de lokale en regionale journalistieke infrastructuur ernstig onder druk staat. RTV Utrecht werkt op dit moment aan een app voor de stad Utrecht, die na de zomer in gebruik genomen wordt.
Overigens heeft de visitatiecommissie bewust geen vergelijking gemaakt met de lokale omroepen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Het Amsterdamse AT5 ontvangt vijf keer zoveel subsidie als UStad. Eindhoven investeerde onlangs ruim 2 miljoen in de lokale omroep Studio040. Zuid-Holland heeft als enige regio twee omroepen. Volgens de commissie is de situatie bij RTV Utrecht en UStad daardoor onvergelijkbaar met de andere vier grote steden.

MEDIABELEID

De gemeenteraad neemt het rapport van de visitatiecommissie mee in de gesprekken die komend najaar gevoerd worden rond het lokale mediabeleid. Het stadsbestuur noemt pluriformiteit, innovatie en talentonwikkeling als belangrijkste onderwerpen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.