Energiepark Polder Rijnenburg stap dichterbij

UTRECHT - Eneco en Rijne Energie kunnen aan de slag met het maken van energieplannen voor Polder Rijnenburg. Dat is de uitkomst van een lang debat gister in de Utrechtse gemeenteraad. De raad stelt wel strengere eisen aan die plannen, dan dat het college voorgesteld had.
Eneco en Rijne Energie zijn twee initiatiefnemers voor het opwekken van duurzame energie in de polder. Die polder was oorspronkelijk bedoeld voor woningbouw. Maar de plannen daarvoor zijn op de lange baan geschoven. Daarmee werd de weg geopend om in de polder duurzame energie te gaan opwekken.

VERZET EN EISEN

Tegen die plannen is veel verzet.
en aangrenzende gemeentes vrezen met name overlast van een windmolenpark. Maar ook tegen een zee aan zonnepanelen bestaan bezwaren. De polder valt in de gemeente Utrecht, maar grenst aan woonwijken in Nieuwegein en IJsselstein. Ook inwoners van Montfoort zouden last kunnen krijgen van het energiepark. Diverse gemeenteraden hebben hun zorgen al geuit
Gisteravond nam de Utrechtse raad een zogenoemde startnotitie aan. Daarin wordt de mogelijkheid geboden aan de initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie om scenario's te gaan ontwikkelen voor de polder. De raad stelde wel aanvullende eisen. Zo moet er één scenario gepresenteerd worden, waarin helemaal geen windmolens voorkomen. Een ander scenario moet juist uitgaan van een zo hoog mogelijke energieopbrengst. Een volgend scenario hoeft alleen maar rekening te houden met de wettelijke normen.
Verder riep de Utrechtse raad het college op om in gesprek te gaan met de gemeenteraden van aangrenzende gemeentes, zodat die ook iets kunnen zeggen over de plannen.
Naar verwachting zijn de scenario's in de loop van volgend jaar klaar. Het is de bedoeling dat het energielandschap Rijnenburg duurzame energie gaat opwekken voor vele tienduizenden huishoudens. Wanneer er een duurzaam energiepark is, is nog volkomen onduidelijk.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.