Instellingen

Steeds minder vrijwilligers voor begeleiding van vluchtelingen

UTRECHT - Er is een tekort aan vrijwilligers die statushouders willen begeleiden. Het COA en VluchtelingenWerk zien een terugloop van het aantal asielaanvragen, maar het aantal statushouders neemt juist toe. Tegelijkertijd zakt het aantal vrijwilligers.
Statushouders zijn asielzoekers die inmiddels te horen hebben gekregen dat ze mogen blijven. Deze mensen moeten worden gehuisvest, naar school of werken. Om dit proces in goede banen te leiden hebben zij hulp nodig van vrijwilligers, die de taal en de regels al kennen.

MEDIA-AANDACHT

Het aantal vrijwilligers dat vluchtelingen wil helpen neemt af. Volgens VluchtelingenWerk Midden-Nederland komt dit door de verminderde aandacht in de media. Nu het aantal asielaanvragen is afgenomen wordt er veel minder aandacht besteedt aan de situatie rond vluchtelingen.
Tegelijkertijd merkt VluchtelingenWerk ook dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Doordat steeds meer werkelozen een baan vinden, zijn er minder mensen met tijd voor vrijwilligerswerk.

ROMPSLOMP

Lokale vrijwilligersinitiatieven zien ook dat de rompslomp waar statushouders mee te maken krijgen vrijwilligers afschrikt. Het begeleiden van een statushouder is veel zwaarder dan werken in een AZC, legt Anneke van der Meulen van Vluchtelingenwerkgroep Bunnik uit. Een vrijwilliger helpt een statushouder bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen of het inschrijven bij een school. "Het is alsof je aan het worstelen bent met je eigen overheid."
Bovendien brengt de taak een grote verantwoordelijkheid met zich mee. "Je moet statushouders soms aanspreken op onverantwoordelijk gedrag, alsof je een ouder bent", zegt Van der Meulen. "Wanneer er fouten worden gemaakt kan een familie makkelijk een schuld oplopen."

GEZINSHERENIGING

Bij het verkrijgen van een status gaan de gevluchte mannen vaak over tot gezinshereniging. Ook dat zorgt voor extra administratieve zorgen. De nareizende gezinsleden hebben zelf ook hulp nodig bij zaken als inburgering, scholing en participatie in de maatschappij.

VACATURES

Zowel
als lokale vluchtelingenwerkgroepen, in bijvoorbeeld Bunnik,
, Wijk bij Duurstede en de
, zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen zich nuttig maken door statushouders te helpen bij het invullen van formulieren, het wegwijs maken in de gemeente en het zoeken naar passende scholen.

Anders dan in 2015 zijn er nog maar weinig mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.